کارمندان مرکز

کادر تخصص مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان مهرآفرین
 
جناب آقای دکتر محمد هادی تیموری
متخصص اعصاب و روان
فارغ التحصیل رشته روانپزشکی سال 1385 از دانشگاه علوم پزشکی ایران
......................................................................................................................................................................
جناب آقای دکتر سعید پور مقتدر
پزشک مرکز
فارغ التحصیل رشته پزشکی سال 1380 از دانشگاه علوم پزشکی ایران
......................................................................................................................................................................
 
دکتر ابراهیم زاده
متخصص اعصاب و روان
 ......................................................................................................................................................................

خانم دکتر معصومه نیکرو         

                                                                                                                                        خانواده درمانگر

دکترای خانواده درمانی دانشگاه تهران

......................................................................................................................................................................
سرکار خانم مرضیه نصوری
روانشناسی مرکز
فارغ التحصیل رشته دکترای تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علم و فرهنگ
......................................................................................................................................................................
 
خانم عسل سالک حیدری
پرستار
کارشناس پرستاری  از دانشگاه تهران
......................................................................................................................................................................

 
رامین رضوانی فر
کارشناس ارشد کاردرمانی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کاردرمانی از دانشگاه تهران
......................................................................................................................................................................
سرکار خانم سمیه دوستی
موسس مرکز
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان
......................................................................................................................................................................
 
خانم ساغر شاهی
روانسنج مرکز
فوق لیسانس روانسنجی از دانشگاه علامه طباطبائی
......................................................................................................................................................................
پریا صنمبری
شناخت درمانگر
فوق لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی تهران
جناب آقای سجاد احمدی
پرستار مرکز
فارغ التحصیل رشته پرستاری
......................................................................................................................................................................
جناب آقای محمد کارخانه
پرستار مرکز
فارغ التحصیل رشته پرستاری
..........................................................................
سرکار خانم ندا کلاهدوز
مدیر داخلی
فاراغ التحصیل رشته علوم تربیتی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
......................................................................................................................................................................
سرکار خانم معصومه صالحی
مربی کاردرمانی
فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی دانشگاه کرج
......................................................................................................................................................................
سرکار خانم المیرا غلامرضایی
کارشناس مددکاری
فارغ التحصیل رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی
......................................................................................................................................................................
علی نصیری
مربی ورزشی
کارشناس تربیت بدنی از دانشگاه کرج
آنتی سایکوتیک آهنگ اختلال اختلال روانی اختلالات روانی اختلالات عصبی استرس اسکیزوفرن اسکیزوفرنیk اعتیاد اعصاب و روان اعصاب وروان اعصاب وروان،تست اعصبانیت افسردگی افطار الکترود الکتروشوک انحراف جنسی اوتیسم بایپولار بدبینی بستری بستری بیماران روانی مزمن بهتر بهترین درمان اسکیزوفرن بهترین متخصص اعصاب و روان بیماران اعصاب وروان بیماران روانی بیماران روانی مزمن بیماری تشخیص تشنج تنش توانبخشی توانبخشی, اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن, مرکزتوان توانبخشی,اعصاب وروان,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز توهم حافظه خانواده دارو داروهای اسکیزوفرنی درمان درمان اسکیزوفرن درمان بیماران اعصا دستگاه عصبی دوقطبی رفتار پرخاشگرانه رمضان رواندرمانی روانشناختی روانپریش روانپزشک روانپزشکان روانی مزمن روشهای درمان رکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهد ریسپیریدون سایکوتیک شیزوفرنی عصبانیت علائم منفی عود كلوزاپین مرکز اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین مرکز توانبخشی مهرآفرین مرکز نگهدارمرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مهرآفرین مرکزتوانبخشی مغز مهرآفرین موسیقی موسیقی درمانی نگهداری نگهداری بیماران اعصاب و روان هالوپریدول هذیان هوش فعال پارکینسون پزشکی ژن ژنتیکی کاتاتونیک کاردرمای کارکرد مغز کودک آزاری