4 – نحوه ومدارك لازم  جهت تشكيل پرونده بیمار در مراكز درمان و توانبخشي ونگهداری بيماران اعصاب و روان مهرآفرین :

1-برگ خلاصه پرونده بستري در بيمارستان روانپزشكي
2- دو قطعه عكس بيمار
3- فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه بيمار و كارت ملي كليه اعضاي خانوار( در صورتیکه بیمار سرپرست خانوار باشد)
4 –فرمهای تکمیل شده  
5- گزارش مددكاري از وضعيت اقتصادي ، اجتماعي خانوار
6- قيم نامه

7-اخذ رضايت نامه از خود بيمار ،  قيم يا ولي قانوني وي در موقع پذيرش

8-داشتن نتیجه آزمایشات کامل کلینیکی , عدم ابتلا به هپاتیت ، ایدز ، سل و ..... 

9-تکمیل فرم شرح حال بیمار توسط روانشناس
تبصره : اطلاعات موجود در پرونده بیماران باید بصورت محرمانه نگهداری گردد.

 

ضوابط ملاقات

ایام هفته

ساعت ملاقات

ضوابط ملاقات

شنبه

8 الی 15

    رضایت و تشخیص روانپزشک مربوطه

     هماهنگی از قبل با روانشناس و مددکار مرکز همراه نداشتن تلفن همراه

      عدم تصویر برداری از بیماران و مرکز

      ندادن وعده های بی مورد به بیماران بدون هماهنگی با پزشک و روانشناس

      عدم دخالت در فرایند درمان بدون هماهنگی

      عدم دریافت شماره از پرسنل و بیماران و عدم تماس تلفنی برای سایر بیماران

      آوردن هرگونه مواد غذایی و تنقلات و سیگار و پوشاک و هر مورد دیگری با اطلاع و هماهنگی مدیر فنی مرکز

      ملاقات بیمار توسط هرکدام از اعضاء خانواده مشروط به رضایت قیم بیمار

     عدم درخواستهای غیر موجه از پرسنل در خصوص اطلاعات محرمانه پرونده بیمار. هرگومه درخواست از پرسنل مرکز با هماهنگی مدیر فنی مرکز

      تحویل دادن بیمار به پرستار بعد از اتمام ملاقات

یکشنبه

8 الی 15

دو شنبه

ملاقات وجود ندارد

سه شنبه

8 الی 15

چهار شنبه

8 الی 15

پنج شنبه

8 الی 15

جمعه

ملاقات وجود ندارد