<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

منوی اصلی

اخبار

اخبار

فیلتر بر اساس مجموعه ها
چنش بر اساس
ارديبهشت 22, 1395

کمبود جدی تخت های روانپزشکی در کشور

کمبود جدی تخت های روانپزشکی در کشور اختلالات روانی در کشورمان همچنان جزو اسرار مگوی…
خرداد 07, 1395

نبود امکان بستری برای ۷۵ درصد بیماران اعصاب و روان

نبود امکان بستری برای ۷۵ درصد بیماران اعصاب و روان وزیر بهداشت اعلام کرد کشور…
مهر 14, 1397

مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن کرج

مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن کرج,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان,مرکز بستری بیماران اعصاب و روان,مرکز…
مهر 21, 1397

مردم برای کمک به بیماران روانی گارد می گیرند

مردم برای کمک به بیماران روانی گارد می گیرند مدیرکل بهزستی استان تهران با اشاره…
تیر 22, 1395

مراسم افطار ماه مبارک رمضان مهرآفرین

مراسم افطار ماه  مبارک رمضان  مهرآفرین به نام خداوند مهرآفرین السلام ای ماه پنهان پشت…
ارديبهشت 22, 1395

مراحل بازتوانی بیماران اعصاب و روان در مرکز مهرآفرین

مراحل بازتوانی در مــرکز مهرآفرین سیستمی طراحی شده است که بعــــد از بستری بیــــــمار تحت…