مراحل بازتوانی بیماران اعصاب و روان در مرکز مهرآفرین

مراحل بازتوانی

بستری بیماران اسکیزوفرن تهران

در مــرکز مهرآفرین سیستمی طراحی شده است که بعــــد از بستری بیــــــمار تحت درمان های داروئی قرار مــــــی گیرد تا علائم حـاد بیــماری کنترل گـــردد. بـه تدریج درمان های غیر داروئی وروانشناختی و مشاوره فردی برای وی انجام گرفته و وارد فعاليتهاي کـــــــاردرمانی وکارگاهی می شود. در اینجاست که به فـــــرد مـهارت های اولــــــیه ای آموخته می شــــود که بسته به علاقه، وی می تواند در بعضی از این فعالیت ها در حــد حرفه ای به کـــار مشغول شود. در همـین حیــــــــن و با کنترل مراحل حــاد بیماری مددجو باهماهنگی خانواده به مرخصی موقت فرستاده می شود.البته هدف اصلي ونهائي، بازگرداندن اين عزيزان به اجتماع و محيــــط خانوادگي خواهد بود. بسياري از بيماران اعصاب وروان بعد از كنترل مرحله حـــاد بيماري ، با مصرف منظم دارو وتحـــت مراقبت خانواده مـــــي توانند همانند يك فــــرد عـــــــادي فعاليت هاي كـــــاري واجتماعي داشـــته باشــــند. از طـــــرفي عده اي از اين بيماران به علل مختلف از جمله عــــــدم پاسخ كافي به درمان، داشتن عملكرد محدود ويا عدم توانائي خانواده ها بـراي  مراقبت از آنها نيازبه بستري هاي طولاني مدت خواهند داشت كه سعي بر اين است با درمان هاي داروئي وغير داروئي و انجـــام توانبخشي مناسب اين گروه نيز امكان حفظ ارتباط با اجتماع را بيابند.

مسیر بازتوانی

بستری

کنترل بیماری

کاردرمانی

روان درمانی

مددکاری

برنامه بازگشت به اجتماع

جلسات مشترک با خانواده ها

بازگشت به اجتماع

برنامه بازگشت به اجتماع

Community Re-entry Program

در سالهای اخیر دانشمندان و درمانگران در مراکز تحقیقات بالینی برای بازتوانی بیماران روانپزشکی تلاش نموده و روشهایی را برای طراحی و ارزیابی جهت کاهش میزان عود در بیماران با اختلالات طولانی مدت بکار برده اند . برنامه بازگشت به اجتماع یک برنامه درمانی تکمیلی است که اولین بار توسط دکتر لیبرمن و همکارانش در دانشگاه     UCLA طراحی و اجرا شده است این برنامه یکی از زیرمجموعه های برنامه مهارتهای زندگی است که به بیمار کمک میکند تا از عود بیماری جلوگیری کرده و نیاز به بستری کاهش یابد . مقالات زیادی درمورد تاثیر این برنامه در کنترل بیماران مذکور وجود دارد .

هدف برنامه :

1-     بیماران علائم و رفتارهایی را شناسایی کنند که بایستی قبل از ترخیص از بیمارستان یا ورود به یک زندگی مستقل آنها را مورد توجه قرار دهد .

2-     در برنامه ریزی ترخیص یا انتقال به موقعیت های زندگی که به نظارت کمتری نیاز دارند مشارکت داشته باشند .

3-     با ارائه کنندگان خدمات اجتماعی رابطه برقرار کنند .

4-     مسائل و مشکلات داروئی را حل کنند .

5-     دفعات عود را کاهش دهند .

این برنامه در 16 جلسه برگزار میگردد . جلسه 8-1 بویژه برای بیمارانی مناسب است که برای ترخیص از بیمارستان آماده میشوند جلسه 16- 9 ممکن است در بیمارستان ، اجتماع ( یک مرکز سلامت روان ) یا در محل سکونت انجام گیرد .

آموزش روانی خانواده

( Family PsychoEducation )

زندگی فردی که دچار بیماری روانی شدید میشود ، بطور اساسی و برای همیشه تغییر میکند . این تغییر در زندگی اعضای خانواده و اطرافیان وی نیز ممکن است رخ دهد .

حمایت خانواده و دوستان می تواند به فرد کمک کند که بیماریش را مدیریت کند و زندگی مستقل تری داشته باشد

تحقیقات نشان میدهد که مشارکت خانواده ها در خدمات سلامت روان میتواند پیش آگهی را در این بیماران بهبود بخشد . این برنامه توسط دکتر لیبرمن و همکارانش در دانشگاه UCLA طراحی شده و به مشارکت خانواده برای تامین نیازها و اتخاذ تصمیمات مربوط به عضو بیمار کمک میکند .

اهداف برنامه :

1.     درک بهتری از بیماری روانی حاصل شود .

2.     زمینه مساعدی برای طراحی خدمات سلامت روان فراهم آید .

3.     مدیریت استرس ناشی از بیماری بطور موثرتری صورت پذیرد .

ابتدا اطلاعاتی برای شروع در اختیار خانواده قرار میگیرد ، مانند :

میزان بار ناشی از بیماری روانی چقدر است ؟      آیا همه خبرها بد هستند  ؟       ما درباره بیماری شدید روانی چه میدانیم ؟

نقش خانواده و دوستان چیست ؟

این برنامه در طول  هفت جلسه انجام میگیرد  وهر جلسه موضوع مشخص و هدف خاصی را دنبال میکند .

قدم اول : ایجاد یک محیط مشارکتی با کارکنان سلامت روان

در این ملاقات اعضاء خانواده میتوانند اطلاعات مربوط به دوره قبلی بیماری و نحوه پاسخ به درمان را در اختیار تیم درمان قرار دهند . همچنین خانواده میتواند سئوالات خود را در مورد پیشرفتهای جدید درمانی ، در  دسترس بودن خدمات در موارد اورژانس و ... را بپرسد .

قدم دوم : کسب اطلاعات مربوط به بیماری روانی

داشتن اطلاعات مساوی توانمندی است راههای بسیاری برای کسب اطلاعات وجود دارد نظیر کتابها  - برنامه های آموزشی نوار ویدویی سازمانها ، کارکنان سلامت روان میتوانند منبع خوبی برای این کار باشند .

قدم سوم  : تقویت تعاملات خانواده و حل مشکل

علاوه بر مشکلات ناشی از خود بیماری ، افراد مبتلا به بیماری روانی شدید فوق العاده به استرس حساس میباشند ، در این جلسه  راههایی برای بهبود مهارتهای ارتباطی و مهارت حل مسئله مورد بررسی قرار میگیرد .

قدم چهارم : آشنائی با نحوه ارائه خدمات :

در این جلسه در مورد نقش خانواده در مدیریت بیماری ، نقش متخصصین و انواع خدماتی که در جامعه وجود دارد و میتوان از آنها استفاده نمود بحث میشود . همچنین داشتن طرحی برای نحوه برخورد با علائم هشدار اولیه warning signs یاد آوری میگردد .

قدم پنجم : توجه به نیازهای خانواده

زندگی با فرد مبتلا به بیماری شدید روانی استرس زا بوده و موجب افزایش اضطراب میگردد و همین امر موجب میشود که خانواده گاهی احساس تنهایی و انزوا کند از این رو لزوم شرکت در گروههای حمایتی مورد بررسی قرار میگیرد همچنین بر لزوم مراقبت از افراد حمایت کننده تاکید میشود .

قدم ششم : چگونگی برخورد با رفتارهای ویژه عضو بیمار خانواده :

خانواده باید بیاموزد که چگونه برخورد نرم ، واضح و جدی داشته باشد ، دراین جلسه  به خانواده آموزش داده میشود که اجازه دهند بیمارشان نتیجه منفی اعمالشان را ببینند .

قدم هفتم : حفظ اسرار و تفاوتهای فرهنگی

به خانواده در مورد لزوم به اشتراک گذاشتن اطلاعات قدیمی و جدید و تاثیر آن در روند درمان تاکید شده ، همچنین به آنها احاس امنیت در مواردی که نباید اسرار آنها فاش شود داده میشود .