نقش کاردرمانی در اختلالات خلقی نظیر افسردگی

 

نقش کاردرمانی در اختلالات خلقی نظیر افسردگی


تاثیر کاردرمانی در اختلالات خلقی نظیر افسردگی طبق نظر محققین و پژوهش های انجام شده بسیار عمده و کاربردی است.


کاردرمانی در افراد مبتلا به اختلالات خلقی نظیر افسردگی افزایش سازگاری با شرایط زندگی را در پی خواهد داشت و همچنین دستیابی به بینش از ارتباط متقابل بین خود و محیط زندگی شان را میسر خواهد کرد.با استفاده از شیوه های نوین کاردرمانی و روش های بهداشتی همگام با سبک زندگی امروزی  , همخوانی های لازم بین خود افراد و آنچه انجام می دهند به وجود خواهد آمد.
در پی این رویداد, قدرت سازگاری و پذیرش شرایط در افراد مبتلا به افسردگی بالا رفته و توانایی کنترل و مدیریت حالات افسردگی نیز افزایش خواهد یافت.

هنگامی که افسردگی , تشخیص روانپزشکی دریافت کند , با توجه به نوع آن , درمان های غیر دارویی قطعا تاثیر گذار است. اما برای جایگزین نمودن تکنیک های کاردرمانی به جای درمان های دارویی, شدت بیماری, شرایط فرد و شرایط محیطی را باید درنظر گرفت. به دلیل اینکه افسردگی از شرایط محیطی و درک افراد از این شرایط تاثیر بسیاری می گیرد , از فنون غیر دارویی نظیر کاردرمانی میتوان بسیار استفاده کرد.نقش کاردرمانگر در کاردرمانی افراد افسرده , کمک به فرد در ارزیابی شرایط خود در دنیای اطرافش با توجه به آنچه انجام می دهد , می باشد.

کاردرمانی و توانبخشی در مرکز کاردرمانی و توانبخشی آریان


بنا براین با کاردرمانی به افراد افسرده کمک می شود تا بررسی دقیقی بر دنیای خود با توجه به عملکردشان داشته باشند . در حقیقت هدف از کاردرمانی رساندن عملکرد فرد به حداکثر و کسب رضایت درونی از زندگی فردی افراد می باشد.