نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کاردرمانی در اسکیزو فرنی (ارزیابی و درمان) نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1321
تصویری جدید از پیچیدگی فزاینده اسکیزوفرنی نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1039
تاثير کاردرماني بر ابعاد مختلف کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک مزمن نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1176
با بیمار اسکیزوفرنیک چه کنیم؟ نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1046
فرایند توانبخشی در اختلال اسکیزوفرنی نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1629
خلاقيت درماني در تمرينات كاردرماني نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1092
SI در بیماران اسکیزوفرنی مزمن غیر پارانوئید: نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1471
بيماري "شيزوفرني" توانايي درك مفهوم آهنگ صوتي مخاطبان را از بين مي‌برد. نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1475
مقايسه اثر كلوزاپين و هالوپريدول بر علايم مثبت و منفي در بيماران اسكيزوفرن مزمن نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1513
تاثير موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسكيزوفرن زن نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1612