نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کاردرمانی در اسکیزو فرنی (ارزیابی و درمان) نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1272
تصویری جدید از پیچیدگی فزاینده اسکیزوفرنی نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1009
تاثير کاردرماني بر ابعاد مختلف کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک مزمن نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1147
با بیمار اسکیزوفرنیک چه کنیم؟ نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1006
فرایند توانبخشی در اختلال اسکیزوفرنی نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1573
خلاقيت درماني در تمرينات كاردرماني نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1053
SI در بیماران اسکیزوفرنی مزمن غیر پارانوئید: نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1409
بيماري "شيزوفرني" توانايي درك مفهوم آهنگ صوتي مخاطبان را از بين مي‌برد. نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1441
مقايسه اثر كلوزاپين و هالوپريدول بر علايم مثبت و منفي در بيماران اسكيزوفرن مزمن نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1484
تاثير موسيقي فعال بر حافظه و توجه بيماران اسكيزوفرن زن نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1582