نقش ورزش در درمان بیماراناعصاب روانی

نقش ورزش در درمان بیماران اعصاب روان

امروزه بسیار شنیده می شود ک افراد جامعه دچار افسردگی بوده یا در در برخوردها پرخاشگر هستند یا دائماً در حال اضطراب و استرس به سر می برند. همه اینها بیانگر عدم تعادل روحی مناسب در فرد است که می توان بافعالیت بدنی منظم آنها را کاهش داد و به افزایش شادابی، اعتماد به نفس، تحمل در برابر مشکلات و … همت گمارد

مرکز توانبخشی  درمان بستری درمان بیماران اعصاب و روان

فعالیتهای ورزشی باعث بهبود سلامت روحی و روانی گردیده و ضامن سلامتی می باشد. تمرینات ورزشی مناسب، در کاهش اثرات فشار روانی مانند تنش عضلانی، عصبی، افزایش ضربان قلب و بعضی از هورمونهای زمینه ساز استرس بسیار مؤثر هستند.

ورزش و بازیها منجر به برانگیختن حس “تیمی بودن” شده و عاملی برای اجتماعی شدن، افزایش اعتماد به نفس و افزایش قابلیت در انجام کارکردهای حرکتی بزرگ است. فعالیت ورزشی به صورت بالقوه سبب سلامت استخوانها، عضلات و مفاصل می شود، وزن بدن را تنظیم کرده و چربی را کاهش می دهد و عملکرد مؤثر قلب و ششها را فراهم می کند و این فرصت را به آنها می دهد که ابراز وجود کنند، خودشان را باور کنند و اتکای به نفس داشته باشند و موفقیت و همکاری جمعی را تجربه کنند.

فواید برنامه توانبخشی ورزشی ویژه بیماران روانی:
*کاهش علائم عصبی و اضطراب و استرس
*کاهش افسردگی
*کاهش پرخاشگری
*افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس
*برقراری ارتباط عاطفی مناسب
*افزایش خلاقیت
*افزایش حس تحمل در برابر مشکلات
*افزایش قابلیتها و صلاحیت اجتماعی
*کاهش مشکلات رفتاری
*جامعه پذیرش
*توانمند شدن و خود را عضو جامعه قلمداد کردن
*مسئولیت پذیر بودن
*با گروه بودن و بهبود مهارتهای ارتباطی
*امید به زندگی و آینده

فعالیتها و ورزشهای مفید در بیماران روانی:
*پیاده روی سریع و نرم دویدن
*بازیهای سبک یوگا و تمرینات کششی
*شنا
*دوچرخه سواری
*ورزشهای گروهی
*باغبانی
*انجام کارهای منزل
*نرمشهای گروهی و بدنسازی

توجه:
حرکتهای یوگا به کمک تمرینات ورزشی، افزون بر تقویت سیستم عدد مترشحه و تحریک و توازن ریتمهای قلب و گردش خون، از طریق تمرکز و آرامش، احساسات و عواطف را تحت کنترل در می آورد. این حرکتها توأم با موسیقی برای تقویت و بهبود تمامی سیستمهای بدن مؤثر است و در آرامش و تعادل دستگاه عصبی تأثیر به سزایی دارد.