نکته طلایی در برخورد با بیمار اعصاب و روان

نکته طلایی در برخورد با بیمار اعصاب و روان

بیماران اعصاب و روان

20نکته طلایی

در برخورد با بیمار اعصاب و روان

راهنمایی مفهوم کلی و وسیعی دارد . مشاوره یکی از خدمات مهم راهنمایی است از آنجائیکه در طول این مدتی که در بخش ها با درمانجو سرو کار داشتیم نحوه برخورد با مراجع را هنگام مصاحبه به عینه تجربه کردیم بر خود لازم می دانیم موارد زیر را با عنوان 20 کلید طلایی در برخورد با مراجع تقدیم همکاران   علاقه مند در زمینه روان شناسی نماییم باشد که در برخورد با مراجع موارد زیر را رعایت نموده ودر پی کشف تعارضات درونی درمانجو برای کمک به وی باشیم.

1)عاملی که معمولاً نباید موجب اضطراب درمان گر در جلسه مصاحبه شود قیافه و جنسیت بیمار است .

2)اگر بیماری در جلسه رواندرمانی به شما مراجعه کند و درطی جلسه اظهار دارد بشدت به شما علاقمند شده است و شما را با تمام وجود دوست دارد در چنین مواردی تدریجاً عشق وعلاقه بیمار را نسبت به خود کاهش دهید.

3)به هنگام مشاوره سکوت درمانجو بعد از گذشت 2 دقیقه باید شکسته شود و اولین گام در شکستن سکوت مراجع بایستی بصورت غیرکلامی باشد وعلت سکوت ممکن است در جلسه اول ناشی از عدم آشنایی بااهداف مشاوره باشد.

4)اگر درمانجویی درجلسه مشاوره این گونه بیان نماید که خانواده او قصد کشتن وی وگرفتن اموالش را دارند اولین کار درمانگر این است از زمان شروع مشکل جزئیات آن ونظر دیگران راجع به این موضوع را پرسش نماید.

5)اگر درمانجویی با لیستی از سوالات مختلف به شما مراجعه کرده باشد باید درپایان مصاحبه چند دقیقه ای به طرح سوالات وی اختصاص دهید.

6)اگر بیمار افسرده در جریان مصاحبه اولیه حالت خندیدن داشته باشد به احتمال زیاد این حالت نشانه اضطراب بیمار است.

7)به منظور سازگاری بهتر کودک با اضطراب وفشار روانی ناشی از حضور افراد غریبه یا جدایی از مادر بهتر است افراد دیگری غیر از مادر را در مراقبت از کودک مشارکت دهیم.

8)اگر بیماری با مشکلات جسمانی به شما مراجعه کرده باشد ودر کنار آن هذیان گزند وآسیب را هم با شما به راحتی مطرح نماید برخورد شما به این نحو باشد کوشش نمایید که بدون درگیری در اظهارات وی به مشکل جسمی وی بپردازیم.

9)مراجع مشکلات خود را زمانی به آسانی با مشاور درمیان می گذارد وبه بررسی آنها می پردازد که به مشاور اعتماد و اطمینان  پیدا کند.

10)وقتی مشاور مراجع را به مشاور دیگر ارجاع می دهد  فقط در موضوعاتی که مراجع اجازه می دهد باید اطلاعات را در اختیار مشاور جدید قرار دهیم.

11)مناسب ترین پاسخ های مشاور به مراجعی که حزن و اندوه دارد این است که تفکر منطقی مراجع  را تشویق کند.

12)مقاومت کامل مراجع رفتار خصومت آمیز را به همراه خواهد داشت.

13)چنانچه مشاور متوجه قسمتی از گفته های مراجع نشود در این صورت باید تا پایان سخنان مراجع خاموش بماند.

14)اگرمراجع بگوید افسرده ام دلم نمیخواهد سرکار بروم و اشتهایم کم شده است مناسب ترین پاسخ مشاور این است
نگران وضعیت بدنی و کار خودت هستی  .

15)گوش دادن فعال اولین روش برخورد با مقاومت مراجع است.

16)اگر مراجع در جریان مشاوره گریه کند مشاور باید همدلی از خود نشان دهد وبگوید ناراحت نباش ،گریه مکن.

17)یگانگی رفتار وگفتار مشاور در جلب اعتماد مراجع   موثر است.


18)در اولین جلسه مشاوره خانوادگی سوال از همه افراد حاضر در جلسه ، مشکل را برای ما روشن می کند.

19)مناسب ترین مدل مشاوره ای تشویق بروز احساسات در مراجع است.

20)از فوائد شرح حال نویسی  واداشتن فرد به تفکر درباره خود است

مرکز بستری درمان توانبخشی و نگهداری بیماران اعصاب و روان مهرآفرین   .

 

آنتی سایکوتیک آهنگ اختلال اختلال روانی اختلالات روانی اختلالات عصبی استرس اسکیزوفرن اسکیزوفرنیk اعتیاد اعصاب و روان اعصاب وروان اعصاب وروان،تست اعصبانیت افسردگی افطار الکترود الکتروشوک انحراف جنسی اوتیسم بایپولار بدبینی بستری بستری بیماران روانی مزمن بهتر بهترین درمان اسکیزوفرن بهترین متخصص اعصاب و روان بیماران اعصاب وروان بیماران روانی بیماران روانی مزمن بیماری تشخیص تشنج تنش توانبخشی توانبخشی, اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن, مرکزتوان توانبخشی,اعصاب وروان,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز توهم حافظه خانواده دارو داروهای اسکیزوفرنی درمان درمان اسکیزوفرن درمان بیماران اعصا دستگاه عصبی دوقطبی رفتار پرخاشگرانه رمضان رواندرمانی روانشناختی روانپریش روانپزشک روانپزشکان روانی مزمن روشهای درمان رکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهد ریسپیریدون سایکوتیک شیزوفرنی عصبانیت علائم منفی عود كلوزاپین مرکز اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین مرکز توانبخشی مهرآفرین مرکز نگهدارمرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مهرآفرین مرکزتوانبخشی مغز مهرآفرین موسیقی موسیقی درمانی نگهداری نگهداری بیماران اعصاب و روان هالوپریدول هذیان هوش فعال پارکینسون پزشکی ژن ژنتیکی کاتاتونیک کاردرمای کارکرد مغز کودک آزاری