چند نکته قابل توجه در خصوص داروهای بیماران اعصاب و روان:

چند نکته قابل توجه در خصوص داروهای بیماران اعصاب و روان:

مرکز نگهداری بیماان اعصاب و روان

* دارو باید در جای خشک و خنک و بدور از دسترس کودکان قرار داشته باشد.

* هیچ وقت نباید این داروها را بدون تجویز پزشک در اختیار دیگران قرار داد.

* برای تأثیر بهتر، دارو باید با دوز مناسب و طول مدت کافی مصرف شود.

* باید صبور بود، بسیاری از عوارض جانبی دارو در طول چند هفته از بین می رود.

* باید در مورد همکاری و مصرف دارو توسط بیمار و اطرافیان اطمینان حاصل کرد.

* باید بیمار حمایت اجتماعی اقتصادی برای تهیه دارو و مصرف آن را داشته باشد.

* باید در مورد بیماری و عوارض دارویی با بیمار و همراهان وی گفتگو کرد.

* باید به بیماری های دیگر که روی داروهای موثر و روان تاثیر دارد، در بیمار توجه کرد.

* وجود سابقة بیماری روان پزشکی قبلی در خانواده ومصرف داروی خاص موثر بر روان در دیگر افراد خانواده را به روانپزشک اطلاع داده تا وی بهتر بتواند در مورد چگونگی درمان تصمیم بگیرد.

* اگر یک نوبت دارو مصرف نشود، از دو برابرکردن دارو در نوبت بعدی باید پرهیز کرد.

* هنگام مصرف داروهای روان پزشکی، در حین رانندگی و انجام کارهایی که دقت ویژه ایی را می طلبد باید دقت کرد.

* نباید این داروها را با الکل و مواد مخدر مصرف کرد.

* شرایطی چون حاملگی و شیردهی و بیماری زمینه ایی و حساسیت دارویی را به پزشک باید اطلاع داد.

* مصرف داروهای روان پزشکی بصورت بی جا و بدون نظارت، بخصوص در کودکان و سالمندان عوارض زیاد و جبران ناپذیری را همراه خواهد داشت.

* همزمان با مصرف بعضی از داروهای روان پزشکی باید رژیم غذایی و دارویی خاص داشت.

باید در نظر داشته باشید مصرف هر دارویی باید با تجویز پزشک صورت گیرد و از مصرف خود سرانه دارو بپرهیزید