چند نکته قابل توجه در خصوص داروهای بیماران اعصاب و روان:

چند نکته قابل توجه در خصوص داروهای بیماران اعصاب و روان:

مرکز نگهداری بیماان اعصاب و روان

* دارو باید در جای خشک و خنک و بدور از دسترس کودکان قرار داشته باشد.

* هیچ وقت نباید این داروها را بدون تجویز پزشک در اختیار دیگران قرار داد.

* برای تأثیر بهتر، دارو باید با دوز مناسب و طول مدت کافی مصرف شود.

* باید صبور بود، بسیاری از عوارض جانبی دارو در طول چند هفته از بین می رود.

* باید در مورد همکاری و مصرف دارو توسط بیمار و اطرافیان اطمینان حاصل کرد.

* باید بیمار حمایت اجتماعی اقتصادی برای تهیه دارو و مصرف آن را داشته باشد.

* باید در مورد بیماری و عوارض دارویی با بیمار و همراهان وی گفتگو کرد.

* باید به بیماری های دیگر که روی داروهای موثر و روان تاثیر دارد، در بیمار توجه کرد.

* وجود سابقة بیماری روان پزشکی قبلی در خانواده ومصرف داروی خاص موثر بر روان در دیگر افراد خانواده را به روانپزشک اطلاع داده تا وی بهتر بتواند در مورد چگونگی درمان تصمیم بگیرد.

* اگر یک نوبت دارو مصرف نشود، از دو برابرکردن دارو در نوبت بعدی باید پرهیز کرد.

* هنگام مصرف داروهای روان پزشکی، در حین رانندگی و انجام کارهایی که دقت ویژه ایی را می طلبد باید دقت کرد.

* نباید این داروها را با الکل و مواد مخدر مصرف کرد.

* شرایطی چون حاملگی و شیردهی و بیماری زمینه ایی و حساسیت دارویی را به پزشک باید اطلاع داد.

* مصرف داروهای روان پزشکی بصورت بی جا و بدون نظارت، بخصوص در کودکان و سالمندان عوارض زیاد و جبران ناپذیری را همراه خواهد داشت.

* همزمان با مصرف بعضی از داروهای روان پزشکی باید رژیم غذایی و دارویی خاص داشت.

باید در نظر داشته باشید مصرف هر دارویی باید با تجویز پزشک صورت گیرد و از مصرف خود سرانه دارو بپرهیزید

آنتی سایکوتیک آهنگ اختلال اختلال روانی اختلالات روانی اختلالات عصبی استرس اسکیزوفرن اسکیزوفرنیk اعتیاد اعصاب و روان اعصاب وروان اعصاب وروان،تست اعصبانیت افسردگی افطار الکترود الکتروشوک انحراف جنسی اوتیسم بایپولار بدبینی بستری بستری بیماران روانی مزمن بهتر بهترین درمان اسکیزوفرن بهترین متخصص اعصاب و روان بیماران اعصاب وروان بیماران روانی بیماران روانی مزمن بیماری تشخیص تشنج تنش توانبخشی توانبخشی بیماران اعصاب و روان توانبخشی, اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن, مرکزتوان توانبخشی,اعصاب وروان,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز توهم حافظه خانواده دارو داروهای اسکیزوفرنی درمان درمان اسکیزوفرن درمان بیماران اعصا دستگاه عصبی دوقطبی رفتار پرخاشگرانه رمضان رواندرمانی روانشناختی روانپریش روانپزشک روانپزشکان روانی مزمن روشهای درمان رکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهد ریسپیریدون سایکوتیک شیزوفرنی عصبانیت علائم منفی عود كلوزاپین مرکز اصاب و روان خصوصی مرکز اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستری بیماران اسکیزوفرن مرکز بستری بیماران اعصاب و روان مرکز بستری بیماران اعصاب و روان خصوصی مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان مرکز توانبخشی مهرآفرین مرکز درمان بیماران اعصاب و روان مرکز نگهدارمرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مهرآفرین مرکز نگهداری بیماران دوقطبی مرکزتوانبخشی مغز مهرآفرین موسیقی موسیقی درمانی نگهداری نگهداری بیماران اعصاب و روان هالوپریدول هذیان هوش فعال پارکینسون پزشکی ژن ژنتیکی کاتاتونیک کاردرمای کارکرد مغز کودک آزاری