تاثیر نگرش منفی به دارو در بستری مجدد بیماران اسكیزوفرنی

تاثیر نگرش منفی به دارو در بستری مجدد بیماران اسكیزوفرنی

424763 290 

نگرش منفی به دارو در مبتلایان به اسكیزوفرنی ، احتمال بستری مجدد را افزایش می دهد.

اسكیزوفرنی‌ نوعی اختلال‌ گسیختگی شخصیتی است ، زیرا افكار و احساسات‌ فرد مبتلا به‌ این‌ عارضه‌ دارای‌ ارتباط‌ منطقی‌‌ با یكدیگر نیستند.

فرد مبتلا به اسكیزوفرنی قادر نیست‌ تخیلات‌ خود را از واقعیت‌ افتراق‌ دهد و رفتاری‌ غیرمنطقی‌ و غیرعادی‌ دارد.

سه نفر از پژوهشگران دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تبریز ، تاثیر نگرش به دارو در زمان ترخیص را بر میزان بستری مجدد در 200 بیمار مبتلا به اسكیزوفرنی بررسی كردند.

بر پایه این بررسی كه نتایج آن به تازگی در هشتمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشكان ایران ارائه شد ، میانگین سن مبتلایان به اسكیزوفرنی حدود 37 سال ، نگرش منفی به دارو در آنان 27 درصد و میزان بستری مجدد در پیگیری یك ساله آنان 5/41 درصد است.

این بررسی همچنین نشان می دهد ، نگرش منفی مبتلایان به اسكیزوفرنی ، میزان بستری مجدد را افزایش می دهد كه احتمال بستری مجدد برای زنان بیشتر است.

از مهمترین مشكلات درمان دارویی مبتلایان به اسكیزوفرنی نپذیرفتن دارو است كه مهمترین عامل خطر عود و بستری مجدد است.

 

آنتی سایکوتیک آهنگ اختلال اختلال روانی اختلالات روانی اختلالات عصبی استرس اسکیزوفرن اسکیزوفرنیk اعتیاد اعصاب و روان اعصاب وروان اعصاب وروان،تست اعصبانیت افسردگی افطار الکترود الکتروشوک انحراف جنسی اوتیسم بایپولار بدبینی بستری بستری بیماران روانی مزمن بهتر بهترین درمان اسکیزوفرن بهترین متخصص اعصاب و روان بیماران اعصاب وروان بیماران روانی بیماران روانی مزمن بیماری تشخیص تشنج تنش توانبخشی توانبخشی, اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن, مرکزتوان توانبخشی,اعصاب وروان,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز توهم حافظه خانواده دارو داروهای اسکیزوفرنی درمان درمان اسکیزوفرن درمان بیماران اعصا دستگاه عصبی دوقطبی رفتار پرخاشگرانه رمضان رواندرمانی روانشناختی روانپریش روانپزشک روانپزشکان روانی مزمن روشهای درمان رکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهد ریسپیریدون سایکوتیک شیزوفرنی عصبانیت علائم منفی عود كلوزاپین مرکز اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین مرکز توانبخشی مهرآفرین مرکز نگهدارمرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مهرآفرین مرکزتوانبخشی مغز مهرآفرین موسیقی موسیقی درمانی نگهداری نگهداری بیماران اعصاب و روان هالوپریدول هذیان هوش فعال پارکینسون پزشکی ژن ژنتیکی کاتاتونیک کاردرمای کارکرد مغز کودک آزاری