نحوه برخورد با بیماران اعصاب و روان توسط خانواده

نحوه برخورد با بیماران اعصاب و روان توسط خانواده

مرکز بستری و درمان بیماران اعصاب و روان مهرآفرین

  1. بیمار را از نظر روحی و عاطفی مورد حمایت قرارداده و حتی الامکان وی را تنها نگذارید.
  2. با بیمار هرگز بحث و جدل ننمائید و سعی نکنید که اشتباهاتشان را ثابت نمایید.
  3. هیچوقت با زور و فشار کاری را به بیمار تحمیل ننماید.
  4. در صورتیکه علائم بیماری از قبیل پرخاشگری، بی قراری، افکار خودکشی در بیمار مشاهده نمودید حتما به روانپزشک مربوطه مراجعه نمایید.
  5. اگر مطلبی را نمی خواهید بیمارتان بداند، هیچوقت در حضور او و حتی زمانیکه خواب است، درباره ان بحث نکنید.
  6. در کارهای روزانه بیمار تاحدی انعطاف پذیر باشید و توانایی بیمارتان را در نظر بگیرید.
  7. با صبر و حوصله اجازه دهید تا بیمار با رغبت به انجام کارهای محوله بپردازد. فقط مواظب باشید تا بخود صدمه نرساند.
  8. از قراردادن چاقو، کارد، قیچی و وسایل برنده در فاز حاد بیماری، در دسترس بیمار خودداری نمایید.
آنتی سایکوتیک آهنگ اختلال اختلال روانی اختلالات روانی اختلالات عصبی استرس اسکیزوفرن اسکیزوفرنیk اعتیاد اعصاب و روان اعصاب وروان اعصاب وروان،تست اعصبانیت افسردگی افطار الکترود الکتروشوک انحراف جنسی اوتیسم بایپولار بدبینی بستری بستری بیماران روانی مزمن بهتر بهترین درمان اسکیزوفرن بهترین متخصص اعصاب و روان بیماران اعصاب وروان بیماران روانی بیماران روانی مزمن بیماری تشخیص تشنج تنش توانبخشی توانبخشی, اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن, مرکزتوان توانبخشی,اعصاب وروان,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز توهم حافظه خانواده دارو داروهای اسکیزوفرنی درمان درمان اسکیزوفرن درمان بیماران اعصا دستگاه عصبی دوقطبی رفتار پرخاشگرانه رمضان رواندرمانی روانشناختی روانپریش روانپزشک روانپزشکان روانی مزمن روشهای درمان رکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن مرکز نگهد ریسپیریدون سایکوتیک شیزوفرنی عصبانیت علائم منفی عود كلوزاپین مرکز اعصاب و روان مهرآفرین مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین مرکز توانبخشی مهرآفرین مرکز نگهدارمرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران مهرآفرین مرکزتوانبخشی مغز مهرآفرین موسیقی موسیقی درمانی نگهداری نگهداری بیماران اعصاب و روان هالوپریدول هذیان هوش فعال پارکینسون پزشکی ژن ژنتیکی کاتاتونیک کاردرمای کارکرد مغز کودک آزاری