نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
كاهش تنش در محیط خانه از بروز شیزوفرنی پیشگیری می کند نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1426
تاثیرگذاری الکتروشوک در اسکیزوفرنیا نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1508
مداخلات تغذيه‌يي در بهبود وضعيت بيماران اسكيزوفرنيك مؤثر است نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1410
چرا علاقه اسکیزوفرن ها به سیگار زیاد است؟ نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1383
تاثیر نگرش منفی به دارو در بستری مجدد بیماران اسكیزوفرنی نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1377
ازدواج و باید و نباید های آن برای بیماران اسكیزوفرنی نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1394
سه نوع از اساسی ترین و اذیت کننده ترین اختلالات نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1577
چرا باید در مورد داروهای اعصاب و روان آگاهی پیدا کنیم؟ نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 4768
چند نکته قابل توجه در خصوص داروهای بیماران اعصاب و روان: نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1469
فوت و فن‌های برخورد با بیماران اسکیزوفرنی نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1510