نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
كاهش تنش در محیط خانه از بروز شیزوفرنی پیشگیری می کند نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1402
تاثیرگذاری الکتروشوک در اسکیزوفرنیا نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1478
مداخلات تغذيه‌يي در بهبود وضعيت بيماران اسكيزوفرنيك مؤثر است نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1385
چرا علاقه اسکیزوفرن ها به سیگار زیاد است؟ نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1351
تاثیر نگرش منفی به دارو در بستری مجدد بیماران اسكیزوفرنی نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1338
ازدواج و باید و نباید های آن برای بیماران اسكیزوفرنی نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1362
سه نوع از اساسی ترین و اذیت کننده ترین اختلالات نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1531
چرا باید در مورد داروهای اعصاب و روان آگاهی پیدا کنیم؟ نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 4459
چند نکته قابل توجه در خصوص داروهای بیماران اعصاب و روان: نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1434
فوت و فن‌های برخورد با بیماران اسکیزوفرنی نوشته شده توسط سمیه دوستی کذرجی 1477