راه‌اندازی 45 خانه کوچک ویژه معلولان ذهنی مرزی یا خفیف در سال جاری

راه‌اندازی 45 خانه کوچک ویژه معلولان ذهنی مرزی یا خفیف در سال جاری

مدیرکل دفتر امور توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر یکهزار معلول ذهنی مرزی و خفیف در مراکز شبانه‌روزی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور در میان معلولان شدید و خیلی شدید نگهداری می‌شوند، از راه‌اندازی 45 خانه کوچک ویژه معلولان ذهنی مرزی یا خفیف خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، «رامین رضایی» مدیرکل دفتر امور توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی 45 خانه کوچک ویژه معلولان ذهنی مرزی یا خفیف خبر داد و گفت: معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات تخصصی براساس سطح‌بندی مناسب معلولان در این خصوص اقدام کرده است؛ بطوری که هر خانه‌ با ظرفیت 10 نفر با همکاری بخش غیردولتی فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل دفتر امور توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر یکهزار معلول ذهنی مرزی و خفیف در مراکز شبانه‌روزی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور در میان معلولان شدید و خیلی شدید نگهداری می‌شوند، تصریح کرد: 45 خانه کوچک ویژه معلولان ذهنی مرزی یا خفیف در 25 استان کشور راه‌اندازی می‌شوند.


وی در بیان تبین و تشریح اهداف راه‌اندازی خانه‌های کوچک ویژه معلولان ذهنی مرزی یا خفیف، ادامه داد: این اقدام در راستای ایجاد فرصت مناسب جهت ظرفیت‌سازی برای حضور جدی معلولان ذهنی مرزی و خفیف برای مشارکت اجتماعی، تحصیل، اشتغال و ازدواج است.


رضایی با بیان اینکه این رویکرد در پی همکاری مشترک با موسسه لبنز هیلفه اتخاذ شده است، در پایان یادآور شد: در راستای رسیدن به این هدف دستورالعملی تدوین شده است؛ این در حالی که خانه‌های کوچک ویژه معلولان ذهنی مرزی یا خفیف فضای منزل و زندگی در کنار خانواده را برای اعضاء این خانه تداعی می‌کند.