اطلاعات تماس

تصویر تماس
آدرس:
کرج،مهرشهر،خ کمربندی مهرشهر ، نبش خیابان 108 شرقی ، روبروی کارواش آریا
کرج ایران

تلفن: 02633293368

فکس: 02633293369

موبایل: 09122616932

http://www.mehrafarin.co

دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

مرکز توانبخشی درمان و بستری بیماران  اعصاب و روان  (روانی مزمن )