<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

منوی اصلی

صفحه نخست

11
11
5
5
13
13
15
15
10
10
8
8
9
9
4
4
7
7
12
12
6
6
3
3
2
2
14
14
1
1

همکاران ما

دکتر امین ریحانی
دکتر امین ریحانی

روانپزشک مرکز

دکتر تیموری
دکتر تیموری

متخصص اعصاب و روان

دکتر سعید پور مقتدر
دکتر سعید پور مقتدر

پزشک متخصص

خانم معصومه صالحی
خانم معصومه صالحی

مسئول فنی مرکز

دکتر ریاحی
دکتر ریاحی

روانشناس مرکز

دکترای روانشناسی بالینی

خانم دکتر احسانی
خانم دکتر احسانی

روانشناس  مرکز

دکترای روانشناسی خانواده درمانی

دکتر لطیفیان
دکتر لطیفیان

روانشناس مرکز

دکترای روانشناسی بالینی

دکتر علیپور
دکتر علیپور

پزشک عمومی

سمیه دوستی
سمیه دوستی

موسس مرکز مهرآفرین

خان صغری شاهی
خان صغری شاهی

کارشناس ارشد روانسنجی

آقای رضوانی زاده اصل تهرانی
آقای رضوانی زاده اصل تهرانی

کاردرمانگر مرکز

سید مهدی حسینی تبار
سید مهدی حسینی تبار

مدیریت مرکز

خانم سارا حسینی پور
خانم سارا حسینی پور

کارشناس تغذیه

خانم مینا دوستی
خانم مینا دوستی

حسابدار و مسئول مالی مرکز

خانم ندا کلاه دوز
خانم ندا کلاه دوز

مسئول امور پذیرش و بستری

خان مونا حسن زاده
خان مونا حسن زاده

مسئول واحد حرفه آموزی

خانم سنا باوی
خانم سنا باوی

مددکار مرکز

آقای غلامرضا غلامی
آقای غلامرضا غلامی

بهیار مرکز

سیدمهدی فرزان
سیدمهدی فرزان

کارشناس پرستاری

میلاد علیزاده
میلاد علیزاده

کمک بهیار مرکز

SIدر بیماران اسکیزوفرنی مزمن غیر پارانوئید:

مرکز بستری و نگهداری بیماران اعصاب و روان

خانم کینگ در سال 1974 یک چارچوب درمانی بر اساس اصول یکپارچه سازی حسی برای درمان اسکیزوفرنی مزمن غیر پارانوئید پیشنهاد کرد.

کینگ به این مساله توجه داشت که بعضی مشخصات و خصوصیات در حرکات و پوسچر بدنی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن غیر پارانوئیدی مشترک و مشابه است . برای مثال :

با مشاهده ی سر تا پای ایشان متوجه انحنایی شبیه حرفS  می شویم ( کیفوز گردنی و شانه ای ، لوردوز کمری )

ایشان در هنگام راه رفتن پاهایشان را به زمین میکشند و قادر به حفظ الگوی پاشنه – پنجه نیستند .

ایشان در بلند کردن دستان و بازوانشان بر بالای سر در محور عمودی ناتوان هستند .

تحرک کمربند شانه ای و گردنی ایشان بسیار محدوداست .

الگوی فلکشن ، اداکشن و چرخش به سمت داخل اندامها در وضعیت های نشسته یا ایستاده مشهود است .

عملکرد های دست دچار ضایعه شده ، برجستگی تنار در کف دست  دچار تحلیل شده و مچ به سمت اولنا  ( زند زیرین ) منحرف شده است و گریپ این افراد ضعیف می باشد .

کینگ این علامت ها و خصوصیات مشترک را به اختلال عملکرد یکپارچگی حسی این افراد نسبت داد و ادعا کرد که این الگوهای حرکتی و پوسچر ناشی از دو مورد زیر نمی باشند :

سندرم موسسه زدگی : چنانچه سایر مراجعینی که تحت درمانهای طولانی مدت  قرار میگیرند چنین الگوی حرکت و پوسچری را نشان نمی دهند .

مصرف داروی فنوتیازین : چنانچه بسیاری از مراجعین مبتلا به پارانوئید مزمن که چنین دارویی مصرف می کنند علامتهای حرکتی و پوسچر فوق را نشان نمیدهند .

مطالعه ی ابتدایی کینگ شامل 15 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن و غیر پارانوئید بود که الگوهای حرکتی و پوسچر فوق در ایشان نمودار شده بود . کینگ در این مطالعه از درمانSIبه قرار زیر بهره گرفت :

دور یک دایره ایستاده و توپ را به عقب و جلو پرتاب کنند .

دور یک دایره ایستاده و توپ را به داخل دایره و سایر اعضا شوت کنند.

با موسیقی رژه ( سان ) بروند .

بر روی طناب قدم بزنند.

در حال حرکت سرشان را از زیر تور بدزدند ( جا خالی بدهند تا سرشان با تور اصابت نکند )

توپ را از بالای سر به عقب بیندازند .

از روی طنابی که چند اینچ بالاتر از سطح زمین بسته شده بپرند.

از آنجا که مراجعین فاقد انگیزه ی کافی برای درگیر شدن در فعالیت بودند این فعالیت ها به صورت الگوهای بازی های غیر رقابتی اجرا شد .

نتایج :

پس از طی 2 تا 3 هفته از درمان این علامت ها حاصل شد :

شرکت مراجعین در تمرینها فعالانه تر شده و کمتر تعلل می کردند .

مراجعین بدون نیاز به گوشزد و درخواست کلامی درمانگر به سوی گروه گرایش پیدا کردند .

صحبت کردن و استفاده از کلمات در بین بیماران افزایش پیدا کرد

مهارتهای مراقبت از خود در بیماران بهبود نسبی پیدا کرد

لبخند در چهره هایی که پیشتر خالی از هر نوع عاطفه و هیجانی بود نمودار شد

پیشرفت قابل توجهی در الگوهای حرکت و پوسچر ایشان بوجود آمد.

فرضیه کینگ

کینگ به این مساله اشاره می کند که بعضی افراد دچار مشکلات و اختلال عملکرد در سیستم یکپارچگی حسی و سیستم وستیبولار می باشند و صرف نظر از این که علت این اختلال ژنتیک باشد یا رشدی یا در نتیجه ی تروما ، این مشکل در سیستم وستیبولار میتواند سهم بزرگی از عوامل ناشناخته در علت شناسی فرایند اسکیزوفرنیا را بر عهده بگیرد.

کینگ با انجام مطالعه ای که پیشتر اشاره شد و از سودمندی درمان یکپارچه سازی حسی در بیماران اسکیزوفرن مزمن غیر پارانوئید حکایت می کرد ، علامت های مربوط را از طریق مکانیسمSI  توجیه کرد :

الگوی عمومی پوسچر و حرکات

ناشی از اختلال عملکرد سیستم های وستیبولار و عمقی بوده و سبب باقی ماندن رفلکس هایTLRوTNR  و در نتیجه احساس سقوط کردن و ترس از افتادن و در نتیجه تولید اضطراب شدید می شود . فلدنکرایس در سال 1966  بر این عقیده بود که تمام الگوهای متعدد و متنوع اضطراب ریشه در یک اضطراب اولیه به نام ترس از افتادن و سقوط دارد. بنا بر این هر اضطرابی که سبب فعال ساختن رفلکسTLRشود می تواند اندام را به فلکشن ، اداکشن و چرخش به سمت داخل هدایت کند . این پوسچر ، وضعیتی ناراحت است و سبب تشدید احساس پروانه در شکم و افزایش تعریق می شود . پاسخ طبیعی بدن به این وضعیت این است که بیشتر خمیده شده  و تحرک کمتری از خود نشان دهد و همین مساله سبب کاهش فیدبک های وستیبولار و عمقی می شود .

فقدان ثبات ادراک

این مساله یکی از علامتهای مشخصه ی اسکیزوفرنیا می باشد. ثبات اندازه و ثبات شکل و همچنین مکانیابی محرک صوتی از طریق حس شنوایی در افراد اسکیزوفرن مختل می شود ( چاپمن 1966 ) به نظر می رسد که این مساله مکانیزمی است که سبب بروز توهم می شود.

کورتیکالیزه کردن حرکات ( نیاز به توجه ارادی و خود آگاه برای حرکت کردن )

نیاز به فکرکردن درباره حرکت که ناشی از اختلال در فرایند یکپارچگی حسی در سطح تحت قشری می باشد که در نتیجه ی این اختلال عملکردهای قشر مخ سعی در جبران نقیصه نموده و از طریق مهارتی و قشری عملکردهای حرکتی تحت قشری انجام می شود . شاید این مساله ناشی از عقب ماندگی روانی حرکتی و اختلال و کندی باشد .

فقر تداعی و هیجانی متناسب

ممکن است فرایندهای قشری لازم و حیاتیددر این دو حیطه ، کند شده و با تفکرات عینی و ناتوانی بیماران به داشتن تفکر انتزاعی و وجود تداعی های غریب و نامربوط  شایع باشد . فقر عاطفی هیجانی یا حالات هیجانی نامتناسب نیز مشخصه ای از علامتهای بارز اسکیزوفرنی مزمن می باشد که به نظر می رسد این فقر هیجانی و عاطفی ناشی از فقدان پویایی و تنظیم دقیق سیستم هوشیاری باشد . همچنین اثبات شده است که سیستم هوشیاری(Arousal) توسط فیدبک ها و اطلاعات منتج از حس های وستیبولار و عمقی در سیستم لیمبیک و تشکیلات مشبک تنظیم می شود  برای همین می شود حدس زد که اختلال عملکرد یکپارچگی حسی در سیستم های وستیبولار و عمقی سبب به هم خوردن تنظیم سطح هوشیاری و در نتیجه فقر هیجانی عاطفی و مشکلات تداعی های نامتناسب شود.

اضطراب

سبب ایجاد تنش و انقباضات طولانی در عضلات صورت می شود که در نتیجه باعث کاهش توانایی فرد بیمار در ابراز چهره ای هیجانات و عواطف شده و عاطفه ای کند و غیر پویا را بوجود آورده و در نهایت سبب اختلال در عملکردهای ارتباطی طبیعی فرد با سایرین به علت نمایش ضعیف حالات هیجانی در چهره اش شود .

همچنین می توان این فرضیه را مطرح کرد که فقدان یکپارچگی حسی سبب اختلال در تشکیلBODY SCHEMAیا طرحواره ی بدنی میشود . طرحواره ی بدنی خود مبنایی زیستی برای شکل گیری تصویر بدنیBODY IMAGE( رجوع به مطالب تصویر بدنی به قلم سرکار خانم زرشناس شود )  می باشد . تصویر بدنی نیز بخشی مهم از تصویر خود یاSELF IMAGEمی باشد . بنابر این به هم ریختگی سیستم حسی می تواند سبب در هم ریخته شدن تصویر فرد از خودش گشته و بسته به سیر مزمن بودن بیماری اش بر روی مهارتهای مراقبت از خود او نیز تاثیر سوء باقی بگذارد .

 

مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن کرج,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان,مرکز بستری بیماران اعصاب و روان,مرکز درمان بیماران اعصاب و روان,مرکز توانبخشی روانی مزمن,نگهداری بیماران اعصاب و روان,نگهداری بیماران اسکیزو فرن,توانبخشی روانی مزمن,درمان بیماران اعصاب وروان,بهترین متخصص اعصاب و روان تهران,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز نگهداری بیماران دوقطبی,دوقطبی,بستری بیماران روانی مزمن ,مرکز توانبخشی مهرآفرین,مرکز اعصاب و روان ,درمان بیماران اعصاب و روان ,بهترین درمان اسکیزوفرن ,مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران,بهترین درمان اسکیزوفرنی,مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,مرکز نگهداری بیماران روانی تهران,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران,لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران ,لیست مراکز نگهداری بیماران روانی,بهترین روانپزشک تهران ,روانپزشک خوب در تهران ,آسایشگاه بیماران روانی,بیماران روانی مزمن,توانبخشی,اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی, بیماران اعصاب وروان, مرکز نگهداری, اسکیزوفرن, بایپولار, دوقطبی, مهرآفرین, روانپزشک, بستری بیماران روانی مزمن, مرکز توانبخشی مهرآفرین, مرکز اعصاب و روان مهرآفرین,مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین , درمان بیماران اعصاب و روان,بهترین درمان اسکیزوفرن , بهترین متخصص درمان اسکیزوفرن , آدرس بهترین روانپزشک تهران,آدرس بهترین روانپزشک , بهترین متخصص در زمینه دوقطبی , بهترین روانپزشک در کرج, مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران , بهترین متخصص روانپزشکی , بهترین روانپزشکان و متخصصین اعصاب و روان تهران ,اسکیزوفرنیا چیست, بهترین درمان اسکیزوفرنی,اسکیزوفرنی قابل درمان است, بهترین متخصص اعصاب روان در کرج , بهترین راه درمان اسکیزوفرنی , درمان بیماران اعصاب و روان , مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,  تحت نظر سازمان بهزیستی , مراکز اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی اعتیاد,درمان اعتیاد به شیشه ,آخرین درمان اعتیاد به شیشه ,بهترین درمان اعتیاد به شیشه, شیشه , عوارض مصرف شیشه, بستری اعتیاد به شیشه , ترک شیشه,ترک اعتیاد به شیشه, مرکز نگهداری بیماران روانی تهران ,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران ,  لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران, لیست مراکز نگهداری بیماران روانی  , مراکز نگهداری از بیماران عصاب و روان, مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان, نگهداری بیماران روانی, ,Bipolar,disorder سوظن ,پارانوئید, اختلال شخصیت, افسردگی,درمان افسردگی ,مهرآفرین,بهترین روانپزشک تهران, بهترین روانپزشک کرج, روانپزشک,درمان قطعی اسکیزوفرنیدرمان بیماری اسکیزوفرنی,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرنی,علت بیماری اسکیزوفرنی چیست,جدیدترین درمان اسکیزوفرنی,,درمان بیماری اسکیزوفرنی,,اسکیزوفرنی و ازدواج,,لیست مراکز نگهداری بیماران روانی, روانپزشکان, روانشناس,بهترین روانشناس,بهترین روانشناس تهران,بهترین روانشناس کرج,روانشناس معروف,شماره روانشناس, سایت نظام روانشناسی,شماره روانشناس,روانشناس بالینی,دکتر روانشناس خوب,سایت روانشناس,روانشناس آنلاین,روانشناسی خانواده,زوج درمانگر,روانشناسی شخصیت,تستها روانشناسی, Psychiatrist,

Save