<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

منوی اصلی

سازمانهای طرف قرارداد

بخش کار درمانی:

کار درمانی استفاده از فعالیتهای هدفمند برای جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی افرادی است که به نوعی دچار آسیب جسمی، ذهنی یا روانی هستند. از نظر انجمن کار درمانی آمریکا (A.O.T.A) کار درمانی عبارت است از استفاده از فعالیتهای هدفمند برای افرادی که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت اختلال عملکرد روانی، اجتماعی، رشدی یا اختلالات یادگیری شده‌اند، به منظور ایجاد حداکثر استقلال، جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی. این حرفه شامل ارزیابی، درمان و مشاوره است.

شرح وظایف کاردرمانگر

ارزیابی و برنامه ریزی نوتوانی و باز توانی روانی متناسب با هر بیمار به همراه سایر اعضای تیم درمان

انتخاب فعالیت متناسب با وضعیت بیمار

انتخاب مربیان و فعالیت های توانبخشی

ارزیابی مربیان و نظارت بر کار مربیان

تهیه گزارشپیشرفت توانبخشی بیماران در حیطه مربوطه و ارائه آن به تیم درمان

مرکز درمان و توان بخشی مهر آفرینبا رویکرد توان مندی مددجویان و بازگشت توانمند این عزیزان به اجتماع پس از دوره درمان و با بهره گیری از مربیان متخصص و امکانات مناسب کارگاهی ، با برگزاری کلاس های روزانه کارگاهی ( در زمیه های مختلف ) سعی در نیل به این هدف را دارد .

آموزش گليم و قالي بافی

  

حصیر بافی   

                              

آموزش سفال   

                                       

آموزش گلسازي با فوم

پرورش ماهی

آموزش شمع سازی      

                        

آموزش نقاشي روي بوم و ویترای

 

آموزش باغبانی( گلکاری وسیفی کاری و...,)       

                   

پياده روي گروهي بيرون از مركز

تشكيل گروهاي ورزشي :

شطرنج      طناب كشي     فوتبال دستي     پينك پنك     والیبال     تنیس      پیاده روی  

تشكيل گروهاي هنري

گروه   سرود      نمايش      قرآن

نرمش   صبحگاهي   همه روزه صبحها

تماشاي فيلم و گوش دادن به موسيقي

مطالعه كتاب   مجله   روزنامه   حل جدول

خطاطي

بازيهاي فكري وگروهي

برگزاری جشن تولد برای همه بیماران

جشن در مراسم و اعیاد

برگزاری اردو   و تورهای گروهی

 

برنامه هاي روزانه مددجويان در كلاس كاردرماني مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان مهرآفرین

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنه

پنج شنبه

کار درمانگر

آقای رضوانی

آقای رضوانی

مربی کار درمانی

خانم حسن زاده

خانم حسن زاده

خانم حسن زاده

خانم حسن زاده

خانم حسن زاده

خانم حسن زاده

مربی گلیم و فرش وحصیر

خانم محمدي

خانم محمدي

مربی ورزشی

آقای نصیری

آقای نصیری

آقای نصیری

1.        آموزش گليم و قالي  

2.        حصیر بافی                                  

3.        آموزش سفال                                           

4.       آموزش گلسازي با فوم

5.        آموزش شمع سازی                               

6.        آموزش نقاشي روي بوم                              

7.       پياده روي گروهي بيرون از مركز

8.       تشكيل گروهاي ورزشي :

9.        شطرنج      طناب كشي     فوتبال دستي     پينك پنك    والیبال     تنیس     پیاده روی

10.    تشكيل گروهاي هنري

11.     گروه   سرود      نمايش      قرآن

12.     نرمش صبحگاهي   همه روزه صبحها

13.    تماشاي فيلم و گوش دادن به موسيقي

14.     مطالعه كتاب   مجله   روزنامه   حل جدول

15.    خطاطي

16.    بازيهاي فكري وگروهي

17.    جشن تولد

18.    جشن در مراسم و اعیاد

19.     اجرای اردو های

کار درمانی:

کارگاههای کاردرمانی مرکز توانبخشی مهرآفرین در راستای اهدافی چون افزایش استقلال وکسب مهارتهای زندگی مستقل  برگزار شده است. لذا بر لزوم انجام ارزیابی عملکردی شخص مبتلا به آسیب های روانی تاکید می شود.کاردرمانگر پس از ارزیابی تواناییهای عملکردی ،سطح شناختی ، بررسی علائق بیمار وتاریخچه شغلی وی ،نوع فعالیت را متناسب با عوامل مذکور وتشخیص بیماری مشخص می نماید.  

کارگاههای آموزشی این مرکز شامل شمع سازی ،معرق کاری ،قالی بافی ، خوشنویسی، نقاشی ،شعر خوانی ،سرود، جعبه سازی ،کامپیوتر، خیاطی، آشپزی ،نقاشی روی سفال وطراحی روی پارچه را می باشد

از آنجائیکه آراستگی وبهداشت فردی یکی از مهارتهای زندگی مستقل است که بر ازتباطات اجتماعی مددجو تاثیر بسیار زیادی دارد، فعالیتهای آراستن شامل چگونگی لباس پوشیدن،  اصلاح صورت ، بکار بردن وسایل بهداشتی و...نیز به مددجویان آموزش داده می شود.همچنین عده ای از مددجویان که در امور شخصی خود مستقل تر عمل می کنند، در این امور به سایرین یاری می رسانند.

سایر فعالیتها شامل ، آموزش رفتار های مربوط به مصرف مواد غذایی(آداب سر میز غذا،استفاده مناسب از طروف و...) ، اداره کردن منابع مالی ، تحرک  در اجتماع ، رفتارهای ضامن سلامتی (مراقبت از دندان،مصرف دارو، بهداشت فردی، تمرینات ورزشی و...)،آموزش مهارتها ورفتارهای اجتماعی از طریق برگزاری جلسات گروه درمانی  وبرنامه ریزی برای اوقات فراغت مددجویان می باشد که برنامه های تفریحی ،شرکت در مسابقات ورزشی ونمایش فیلم را شامل می شود.
     

در مــرکز مهرآفرین سیستمی طراحی شده است که بعــــد از بستری بیــــــمار تحت درمان های داروئی قرار مــــــی گیرد تا علائم حـاد بیــماری کنترل گـــردد. بـه تدریج درمان های غیر داروئی وروانشناختی و مشاوره فردی برای وی انجام گرفته و وارد فعالیتهای کـــــــاردرمانی وکارگاهی می شود.در اینجاست که به فـــــرد مـهارت های اولــــــیه ای آموخته می شــــود که بسته به علاقه، وی می تواند در بعضی از این فعالیت ها در حــد حرفه ای به کـــار مشغول شود. در همـین حیــــــــن و با کنترل مراحل حــاد بیماری مددجو باهماهنگی خانواده به مرخصی موقت فرستاده می شود.البته هدف اصلی ونهائی، بازگرداندن این عزیزان به اجتماع و محیــــط خانوادگی خواهد بود. بسیاری از بیماران اعصاب وروان بعد از كنترل مرحله حـــاد بیماری ، با مصرف منظم دارو وتحـــت مراقبت خانواده مـــــی توانند همانند یك فــــرد عـــــــادی فعالیت های كـــــاری واجتماعی داشـــته باشــــند.از طـــــرفی عده ای از این بیماران به علل مختلف از جمله عــــــدم پاسخ كافی به درمان، داشتن عملكرد محدود ویا عدم توانائی خانواده ها بـرای  مراقبت از آنها نیازبه بستری هایطولانی مدت خواهند داشت كه سعی بر این است با درمان های داروئی وغیر داروئی و انجـــام توانبخشی مناسب این گروه نیز امكان حفظ ارتباط با اجتماع را بیابند.