خدمات مددکاری

واحد مددکاری

 

نقش مددکاری اجتماعی

فعالیت مددکار اجتماعی در چهارچوب اهداف تیمی در مرکز درمانی در 4 مرحله انجام می گیرد که به ترتیب عبارتند از ارزیابی ، درمانی ، آمادگی برای بازگشت به خانواده و جامعه و پیگیری می باشد

شرح وظایف مددکار اجتماعی

کشف منابع موجود در جامعه و سوق دادن بیمار و خانواده به منظور استفاده از این منابع

مهیا نمودن خانواده با هدف ترخیص و پذیرش بیمار در خانواه

پیگیری امور اشتغال و کاریابی تا حد امکان

رسیدگی به امور خانواده بیماران

برقراری ارتباط میان مرکز و خانواده

پیگیری مشکلات و مسائل حقوقی بیمار و خانواده

نقش مددکاری اجتماعی

فعالیت مددکار اجتماعی در چهارچوب اهداف تیمی در مرکز درمانی در 4 مرحله انجام می گیرد که به ترتیب عبارتند از ارزیابی ، درمانی ، آمادگی برای بازگشت به خانواده و جامعه و پیگیری می باشد

1-مرحله ارزیابی :

این مرحله از زمانی است که بیمار اختلال شخصیت در مرکز درمانی بستری و تحت درمان قرار می گیرد اتخاذ می گردد . در این مرحله مددکار با استفاده از مشاهده و مصاحبه با بیمار ، اعضای خانواده اش ، همکاران و اطرافیان وی و مطالعه پرونده و اسناد بیماری باید به مشکلات اجتماعی ، خانوادگی و شغلی بیمار پی ببرد

2-مرحله درمانی :

در این مرحله فعالیت مددکار به صورت گروهی بوده و سعی می کند با توجه به نوع اختلال راهکارهای مناسب و مشخص و در جهت مشخص و در جهت رفع مشگل مددجو گام بردارد .

3-مرحله بازگشت به خانواده و اجتماع :

مهمترین مرحله کاری مددکار این مرحله است که در آن مددکار ضمن آماده کردن شرایط برای بازگشت به خانواده و شروع زندگی اجتماعی ، به اعضای خانواده نیز کمک های لازم را در زمینه حل کردن مسائل اجتماعی ، شغلی و خانوادگی بیمار را می دهد تا توانایی خانواده برای کمک به بیمار و حل مشکلات او افزایش یابد .

4-مرحله پیگیری :

مددکار در این مرحله با استفاده از بازدید منزل و ملاقات با مددجو و خانواده اش از شرایط و موقعیت پس از ترخیص آگاهی می یابد تا در صورت لزوم خدمات مورد نیاز را ارائه دهد

در این بخش خدمات مددکار اجتماعی شامل بررسی نوع حمایت های اولیه مددکاری و چگونگی ارائه خدمات و انجام هماهنگی های لازم و در صورت نیاز ارجاع به مراکز فعال زیربط انجام می شود