<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

منوی اصلی

خدمات پزشکی

 

نقش کاردرمانی در اختلالات خلقی نظیر افسردگی photo 2016 08 22 22 47 10


تاثیر کاردرمانی در اختلالات خلقی نظیر افسردگی طبق نظر محققین و پژوهش های انجام شده بسیار عمده و کاربردی است.


کاردرمانی در افراد مبتلا به اختلالات خلقی نظیر افسردگی افزایش سازگاری با شرایط زندگی را در پی خواهد داشت و همچنین دستیابی به بینش از ارتباط متقابل بین خود و محیط زندگی شان را میسر خواهد کرد.با استفاده از شیوه های نوین کاردرمانی و روش های بهداشتی همگام با سبک زندگی امروزی  , همخوانی های لازم بین خود افراد و آنچه انجام می دهند به وجود خواهد آمد.
در پی این رویداد, قدرت سازگاری و پذیرش شرایط در افراد مبتلا به افسردگی بالا رفته و توانایی کنترل و مدیریت حالات افسردگی نیز افزایش خواهد یافت. هنگامی که افسردگی , تشخیص روانپزشکی دریافت کند , با توجه به نوع آن , درمان های غیر دارویی قطعا تاثیر گذار است. اما برای جایگزین نمودن تکنیک های کاردرمانی به جای درمان های دارویی, شدت بیماری, شرایط فرد و شرایط محیطی را باید درنظر گرفت. به دلیل اینکه افسردگی از شرایط محیطی و درک افراد از این شرایط تاثیر بسیاری می گیرد , از فنون غیر دارویی نظیر کاردرمانی میتوان بسیار استفاده کرد.نقش کاردرمانگر در کاردرمانی افراد افسرده , کمک به فرد در ارزیابی شرایط خود در دنیای اطرافش با توجه به آنچه انجام می دهد , می باشد. کاردرمانی و توانبخشی در مرکز کاردرمانی و توانبخشی آریان
بنا براین با کاردرمانی به افراد افسرده کمک می شود تا بررسی دقیقی بر دنیای خود با توجه به عملکردشان داشته باشند . در حقیقت هدف از کاردرمانی رساندن عملکرد فرد به حداکثر و کسب رضایت درونی از زندگی فردی افراد می باشد.

مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن کرج,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان,مرکز بستری بیماران اعصاب و روان,مرکز درمان بیماران اعصاب و روان,مرکز توانبخشی روانی مزمن,نگهداری بیماران اعصاب و روان,نگهداری بیماران اسکیزو فرن,توانبخشی روانی مزمن,درمان بیماران اعصاب وروان,بهترین متخصص اعصاب و روان تهران,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز نگهداری بیماران دوقطبی,دوقطبی,بستری بیماران روانی مزمن ,مرکز توانبخشی مهرآفرین,مرکز اعصاب و روان ,درمان بیماران اعصاب و روان ,بهترین درمان اسکیزوفرن ,مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران,بهترین درمان اسکیزوفرنی,مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,مرکز نگهداری بیماران روانی تهران,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران,لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران ,لیست مراکز نگهداری بیماران روانی,بهترین روانپزشک تهران ,روانپزشک خوب در تهران ,آسایشگاه بیماران روانی,بیماران روانی مزمن,توانبخشی,اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی, بیماران اعصاب وروان, مرکز نگهداری, اسکیزوفرن, بایپولار, دوقطبی, مهرآفرین, روانپزشک, بستری بیماران روانی مزمن, مرکز توانبخشی مهرآفرین, مرکز اعصاب و روان مهرآفرین,مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین , درمان بیماران اعصاب و روان,بهترین درمان اسکیزوفرن , بهترین متخصص درمان اسکیزوفرن , آدرس بهترین روانپزشک تهران,آدرس بهترین روانپزشک , بهترین متخصص در زمینه دوقطبی , بهترین روانپزشک در کرج, مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران , بهترین متخصص روانپزشکی , بهترین روانپزشکان و متخصصین اعصاب و روان تهران ,اسکیزوفرنیا چیست, بهترین درمان اسکیزوفرنی,اسکیزوفرنی قابل درمان است, بهترین متخصص اعصاب روان در کرج , بهترین راه درمان اسکیزوفرنی , درمان بیماران اعصاب و روان , مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,  تحت نظر سازمان بهزیستی , مراکز اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی اعتیاد,درمان اعتیاد به شیشه ,آخرین درمان اعتیاد به شیشه ,بهترین درمان اعتیاد به شیشه, شیشه , عوارض مصرف شیشه, بستری اعتیاد به شیشه , ترک شیشه,ترک اعتیاد به شیشه, مرکز نگهداری بیماران روانی تهران ,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران ,  لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران, لیست مراکز نگهداری بیماران روانی  , مراکز نگهداری از بیماران عصاب و روان, مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان, نگهداری بیماران روانی, ,Bipolar,disorder سوظن ,پارانوئید, اختلال شخصیت, افسردگی,درمان افسردگی ,مهرآفرین,بهترین روانپزشک تهران, بهترین روانپزشک کرج, روانپزشک, روانپزشکان, روانشناس,بهترین روانشناس,بهترین روانشناس تهران,بهترین روانشناس کرج,روانشناس معروف,شماره روانشناس, سایت نظام روانشناسی,شماره روانشناس,روانشناس بالینی,دکتر روانشناس خوب,سایت روانشناس,روانشناس آنلاین,روانشناسی خانواده,زوج درمانگر,روانشناسی شخصیت,تستها روانشناسی, Psychiatrist,

خدمات روانپزشکی
خدمات روانپزشکی
خدمات روانشناسی
خدمات روانشناسی
خدمات پزشکی وپرستاری
خدمات پزشکی وپرستاری
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات کاردرمانی و حرفه آموزی
خدمات کاردرمانی و حرفه آموزی
خدمات تغذیه و مراقبت غذایی
خدمات تغذیه و مراقبت غذایی
خدمات ورزشی و تندرستی
خدمات ورزشی و تندرستی
سایر خدمات مرکز مهرآفرین
سایر خدمات مرکز مهرآفرین