<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/smoothness/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

منوی اصلی

خدمات ورزشی

بيماري روانی:

هر نوع ناسازگاري، نابهنجاري روان شناختي و رفتاري شديدي كه اختلال در کارکردها و عملكردهاي اساسي فرد را سبب شود و مداخلات تخصصی را ايجاب نمايد ”بيماري رواني“ ناميده مي‌شود.

2211452100 210x150

 بیماران رواني مزمن :

به گروهی از بیماران مبتلا به اختلالات روانی اطلاق می گردد که بیماری آنها شروع و پیشرفت تدریجی داشته باشد.به مدت طولانی (حدود دو سال)دوام یابد و تمایل به عود داشته ،منجر به افت عملکرد و ایجاد ناتوانی یا معلولیت شود. بیمار به دلیل بیماری روانی سابقه بستری شدن در بیمارستان به مدت بیش از یک بار در طی 2 سال گذشته را داشته باشد و در حال حاضر از نظر عملکرد اجتماعی و شغلی و یا هر دو دچار مشکل باشند.

  این نوع بیماری ها شامل:اسکیزوفرنی،اختلالات خلقی عاطفی ،اختلالات نافذ رشد(کودکان اتیستیک)ومانند آنها می شود.

(مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی جزء 5 بند الف ماده 192  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

تبصره: تشخيص مزمن بودن اختلال ویا وجود افت عملكرد برعهده كميسيون‌هاي ساماندهی بیماران روانی مزمن بهزيستي استان و در موارد بروز اختلاف نظر، تعيين تكليف نهائي به عهده كميسيون عالی ساماندهی بیماران روانی مزمن مستقر در سازمان بهزيستي كشور است.

 بیماری روانی مزمن:

به بیماری اطلاق می شود که علائم بالینی مشخص آن بیماری به مدت حداقل 2 سال در فرد وجود داشته باشد و یا بیمار به دلیل بیماری روانی سابقه بستری شدن در بیمارستان به مدت بیش از یک بار در  طی دو سال گذشته داشته باشد و در حال حاضر نیز  از نظر عملکرد اجتماعی و شغلی و یا هر دو دچار مشکل باشد.

 بیمار روانی مزمن مجهول الهویه و بی سرپرست:

 مشخصات فردی خود را نمی داند،مستنداتی مبنی بر تایید هویت وی وجود ندارد،بنا بر حکم مرجع قضایی فاقد هویت مشخص و مدارک شناسایی معتبربوده یا فاقدسرپرست و قیم قانونی  باشد.

 بیمار روانی مزمن بد سرپرست :

 بنا به تشخیص واحد مددکاری بهزیستی یا مرجع قضایی، خانواده، سرپرست یا قیم بیمار توانایی یا صلاحیت لازم جهت رسیدگی به بیمار را دارا نمی باشد.

 بیمار روانی مزمن بی بضاعت :

 بنا به تشخیص واحد مددکاری بهزیستی خانواده ، سرپرست یا قیم بیمار توان مالی لازم جهت رسیدگی به بیمار را دارا نمی باشد.

ملاک های تشخیص بیماری روانی :

تشخیص بیماری روانی بر اساس ملاك‌هاي تشخيصي معتبر فعلي از جمله چاپ چهارم تجدید نظر شده راهنماي تشخيصي و آماري (DSM IV-TR) و دهمين طبقه‌بندي بين‌المللي بيماري‌ها (10-ICD)  می باشد. در زمان‌هاي آتي ملاك اين اطلاق، شاخص‌هاي معتبر همان زمان خاص خواهد بود.

 تشخيص:

تعيين ماهيت،‌ طبيعت و نوع بيماري را كه با استفاده از تهيه شرح حال كامل، معاينه و مصاحبه و تجزيه و تحليل علائم، نشانه‌ها و يافته‌هاي پارا كلينيكي (آزمايش،‌ تصويربرداري‌ها، آزمون‌هاي روان شناختي و...) صورت مي‌پذيرد، ”تشخيص“ مي‌نامند.

  تبصره : تشخیص بیماری روانی مزمن توسط کمیسیون های ساماندهی بیماران روانی مزمن سازمان بهزیستی انجام می گیرد .

  درمان:

مجموعه اقدامات، فعاليت‌ها و برنامه‌هايي را كه در جهت مراقبت از بيمار و به منظور اعاده سلامتي يا تسكين يا تخفيف درد و رنج و يا رفع علائم و اصلاح يا تثبيت وضعيت بيمار به عمل مي‌آيد، ”درمان“ مي‌نامند. حيطه فعاليت‌هاي درماني محدود به مسائل پزشكي اعم از طبي يا جراحي نيست و حيطه‌هاي توانبخشی اجتماعي، رواني، و حتي معنوي و فرهنگي را نيز در بر مي‌گيرد.

خدمات و برنامه‌هاي جامع يا فراگير:

ارزيابي و سنجش نيازها و ارائه كليه خدمات لازم را كه با توجه به نيازها  در تمامي زمينه‌ها اعم از مداخلات مربوط به پيشگيري، درمان و توانبخشي و اقدامات حمايتي صورت مي‌گيرد، خدمات و برنامه‌هاي جامع (فراگير) مي‌نامند.

 خدمت (مداخله):

ارائه هر نوع کمک (مداخله ،مشاوره،درمان و توانبخشی)در ابعاد آموزشی ، طبی، روانی ،اجتماعی و حمایتی را خدمت یا مداخله می نامند .این خدمات قابل ارائه درمنزل ،خانواده، محل کار، مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن می باشد.

 توانبخشی پزشکی :

اقداماتی که در جهت پیشگیری از عود و یا پسرفت بیماری انجام می شود که شامل مداخلات درمانی و ویزیت می باشد .

 توانبخشی آموزشی:

 آموزش مهارت های زندگی و آموزش ارتباط با دیگران به مددجویان و آموزش به خانواده و تهیه بروشورهای اطلاع رسانی در زمینه های بیماری های روانی، درمان ،بیماران بهبود یافته و یا موضوعات دیگر جهت استفاده بیماران،خانواده ها و عموم مردم،ارائه مقاله علمی در مجلات با امتیاز پژوهش را شامل می گردد.

 توانبخشی حرفه ای:

مجموعه اقداماتی است که در جهت حرفه آموزی فرد به منظور اشتغال و به کارگماری معلول وبیمارروانی به گونه ای که بتواند از طریق آن کار ضمن کسب درآمد و تامین معاش به منزلت شخصی و اجتماعی مناسب دست یابد.

 توانبخشی روانی اجتماعی:

تیم تخصصی موظف است با ایجاد بستر مناسب تا حد امکان شرایط حضور بیماران روانی در جامعه را فراهم آورد.

مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن کرج,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان,مرکز بستری بیماران اعصاب و روان,مرکز درمان بیماران اعصاب و روان,مرکز توانبخشی روانی مزمن,نگهداری بیماران اعصاب و روان,نگهداری بیماران اسکیزو فرن,توانبخشی روانی مزمن,درمان بیماران اعصاب وروان,بهترین متخصص اعصاب و روان تهران,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز نگهداری بیماران دوقطبی,دوقطبی,بستری بیماران روانی مزمن ,مرکز توانبخشی مهرآفرین,مرکز اعصاب و روان ,درمان بیماران اعصاب و روان ,بهترین درمان اسکیزوفرن ,مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران,بهترین درمان اسکیزوفرنی,مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,مرکز نگهداری بیماران روانی تهران,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران,لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران ,لیست مراکز نگهداری بیماران روانی,بهترین روانپزشک تهران ,روانپزشک خوب در تهران ,آسایشگاه بیماران روانی,بیماران روانی مزمن,توانبخشی,اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی, بیماران اعصاب وروان, مرکز نگهداری, اسکیزوفرن, بایپولار, دوقطبی, مهرآفرین, روانپزشک, بستری بیماران روانی مزمن, مرکز توانبخشی مهرآفرین, مرکز اعصاب و روان مهرآفرین,مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین , درمان بیماران اعصاب و روان,بهترین درمان اسکیزوفرن , بهترین متخصص درمان اسکیزوفرن , آدرس بهترین روانپزشک تهران,آدرس بهترین روانپزشک , بهترین متخصص در زمینه دوقطبی , بهترین روانپزشک در کرج, مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران , بهترین متخصص روانپزشکی , بهترین روانپزشکان و متخصصین اعصاب و روان تهران ,اسکیزوفرنیا چیست, بهترین درمان اسکیزوفرنی,اسکیزوفرنی قابل درمان است, بهترین متخصص اعصاب روان در کرج , بهترین راه درمان اسکیزوفرنی , درمان بیماران اعصاب و روان , مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,  تحت نظر سازمان بهزیستی , مراکز اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی اعتیاد,درمان اعتیاد به شیشه ,آخرین درمان اعتیاد به شیشه ,بهترین درمان اعتیاد به شیشه, شیشه , عوارض مصرف شیشه, بستری اعتیاد به شیشه , ترک شیشه,ترک اعتیاد به شیشه, مرکز نگهداری بیماران روانی تهران ,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران ,  لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران, لیست مراکز نگهداری بیماران روانی  , مراکز نگهداری از بیماران عصاب و روان, مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان, نگهداری بیماران روانی, ,Bipolar,disorder سوظن ,پارانوئید, اختلال شخصیت, افسردگی,درمان افسردگی ,مهرآفرین,بهترین روانپزشک تهران, بهترین روانپزشک کرج, روانپزشک, روانپزشکان, روانشناس,بهترین روانشناس,بهترین روانشناس تهران,بهترین روانشناس کرج,روانشناس معروف,شماره روانشناس, سایت نظام روانشناسی,شماره روانشناس,روانشناس بالینی,دکتر روانشناس خوب,سایت روانشناس,روانشناس آنلاین,روانشناسی خانواده,زوج درمانگر,روانشناسی شخصیت,تستها روانشناسی, Psychiatrist,

خدمات روانپزشکی
خدمات روانپزشکی
خدمات روانشناسی
خدمات روانشناسی
خدمات پزشکی وپرستاری
خدمات پزشکی وپرستاری
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات کاردرمانی و حرفه آموزی
خدمات کاردرمانی و حرفه آموزی
خدمات تغذیه و مراقبت غذایی
خدمات تغذیه و مراقبت غذایی
خدمات ورزشی و تندرستی
خدمات ورزشی و تندرستی
سایر خدمات مرکز مهرآفرین
سایر خدمات مرکز مهرآفرین