منوی اصلی

سازمانهای طرف قرارداد

 

 

av4

دکتر امین ریحانی                                                                                   

روانپزشک  مرکز                                                                    

 av1

خانم معصومه  صالحی

مسئول فنی مرکز
 noimage

دکتر علی پور

 پزشک مرکز
 av8

دکتر سعید پور مقتدر

 پزشک  متخصص مرکز
 av5

خانم  سمیه دوستی 

 روانشناس مرکز
 av11

خانم  حسینی پور

 کارشناس تغذیه مرکز
 av6

خانم  ندا  کلاهدوز

 مسئول روابط عمومی مرکز
 av7

خانم  مینا دوستی

 مدیر داخلی مرکز
 noimage

آقای فرزان 

 پرستار مرکز
 av3

خانم  شاهی

 روانشناس و مسئول  کاردرمانی مرکز
 av13

خانم مونا حسن  زاده 

 مسئول  کاردرمانی مرکز
 av9

آقای رضوانی زاده

 کاردرمانگر مرکز
 av12

خانم  صنا باوی

 مددکار مرکز
 

آقای غلامی

بهیار مرکز
 noimage

آقای علیزاده

 کمک بهیار مرکز

Save

Save