منوی اصلی

کاردرمانی و حرفه آموزی

کاردرمانی عبارت است از استفاده درمانی از کارها و فعالیت‌های روزمره زندگی برای افراد و گروه‌ها با هدف تسهیل مشارکت آن‌ها در نقش‌های زندگی و موقعیت‌های منزل، مدرسه، محیط کار و اجتماع.

طبق تعریف انجمن کاردرمانی آمریکا در سال ۱۹۸۱؛ کاردرمانی علم استفاده از فعالیت‌های هدفمند در افراد مبتلا به بیماری‌ها یا ضایعات جسمی، اختلال در عملکردهای روانی_اجتماعی، ناتوانی‌های رشدی، اختلالات یادگیری و سالمندان؛ به منظور پیشگیری از ناتوانی، حفظ حداکثر استقلال و کسب سلامتی است.

خدمات کاردرمانی با هدف ارتقای سلامت، و بهزیستی، و برای کسانی که دچار یا در خطر بیماری، ضایعه، اختلال، عارضه، نقص، ناتوانی، محدودیت فعالیت، یا محدودیت در مشارکت هستند، ارائه داده می‌شود. بعبارتی کاردرمانی یکی از رشته‌های شاخهٔ تیم توانبخشی است.

 

برخی از وظایف کارشناسان کتردرمانی در مرکز مهرآفرین

orchid round 3d    ارزیابی و برنامه ریزی نوتوانی و باز توانی روانی متناسب با هر بیمار به همراه سایر اعضای تیم درمان
orchid round 3d    انتخاب فعالیت متناسب با وضعیت بیمار
orchid round 3d    انتخاب مربیان و فعالیت های توانبخشی
orchid round 3d    ارزیابی مربیان و نظارت بر کار مربیان
orchid round 3d    تهیه گزارش پیشرفت توانبخشی بیماران در حیطه مربوطه و ارائه آن به تیم درمان

خدمات روانپزشکی
خدمات روانپزشکی
خدمات  روانشناسی
خدمات روانشناسی
خدمات پزشکی وپرستاری
خدمات پزشکی وپرستاری
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات کاردرمانی و حرفه آموزی
خدمات کاردرمانی و حرفه آموزی
خدمات تغذیه و مراقبت غذایی
خدمات تغذیه و مراقبت غذایی
خدمات ورزشی و تندرستی
خدمات ورزشی و تندرستی
سایر خدمات مرکز مهرآفرین
سایر خدمات مرکز مهرآفرین