منوی اصلی

روانپزشکی

خدمات روانپزشکی

روان‌پزشکی یکی از تخصص‌های پزشکی است. این رشتهٔ تخصصی به بررسی مسایل رفتاری، هیجانی و پیشگیری و درمان اختلالات روانی آدمی می‌پردازد. ارزیابی روان‌پزشکی معمولاً شامل اخذ شرح حال و معاینه وضعیت روانی است.

معاینه فیزیکی، انجام آزمایش و گاه تصویربرداری از مغز از جمله روش‌هایی هستند که برای بررسی و ردکردن علل طبی احتمالی ایجادکننده علایم به کار می‌روند. داروها و روان‌درمانی‌ها اساس درمان‌های انجام‌شده در روانپزشکی هستند.

orchid round 3d    بخشی از وظایف روانپزشک در مرکز مهرآفرین

orchid round 3d    مسئولیت تیم درمان و نظارت بر حسن انجام وظایف کل تیم درمان تخصصی

orchid round 3d    ویزیت دوره ای  بیماران

orchid round 3d    حل مشکلات روانپزشکی بیماران

orchid round 3d    ثبت سیر پیشرفت درمان

orchid round 3d    حفظ و ارتقاء سلامت بیماران

orchid round 3d   انجام سایر وظایف روانپزشک مطابق با دستور العملهای نظام پزشکی

 

Save

Save

Save

خدمات روانپزشکی
خدمات روانپزشکی
خدمات  روانشناسی
خدمات روانشناسی
خدمات پزشکی وپرستاری
خدمات پزشکی وپرستاری
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات مددکاری اجتماعی
خدمات کاردرمانی و حرفه آموزی
خدمات کاردرمانی و حرفه آموزی
خدمات تغذیه و مراقبت غذایی
خدمات تغذیه و مراقبت غذایی
خدمات ورزشی و تندرستی
خدمات ورزشی و تندرستی
سایر خدمات مرکز مهرآفرین
سایر خدمات مرکز مهرآفرین