منوی اصلی

خانواده درمانی

 

موهبت روان درمانی

اروین.د.یالوم

  1. ازتشخیص بپرهیزید

امروزه دانشجویان روان درمانی بیش از حد با تشخیص سر و کار دارند. مدیران مراکز درمانی از درمانگران می خواهند که تشخیص دقیق بدهند و سپس دوره ای درمان کوتاه مدت را پیش بگیرند که با تشخیص خاص هماهنگ باشد. به نظر درست و خوب و موثر میرسد, ولی چندان ربطی به واقعیت ندارد. این کار تلاشی غیر واقعی برای موجه جلوه دادن دقت علمی در موقعیتی است که نه امکان آن وجود دارد و نه مطلوب به نظر می رسد

هر چند تشخیص بدون شک در کار درمان بیماران سخت بسیار اهمیت دارد( اسکیزوفرنیا,بیماری های دو قطبی, اختلال خلقی عمده, صرع لوب گیجگاهی, مسمومیت دارویی,بیمارعضوی یا مغزی ناشی از سموم,علل دثنراتیو یا عفونی)اما غالبا در روان درمانی روزمره تشخیص در مورد بیماری که اختلال چندان جدی ندارد تاثیر مخرب دارد.

چرا؟چون روان درمانی فرایندی تدریجی است که طی آن درمانگر می کوشد بیمار را تا جایی که امکان دارد بشناسد. تشخیص دادن دامنه دید را محدود می کند; سبب می شود که توانایی فرد در برقراری ارتباط با دیگران کاهش یابد. همین که تشخیص دادیم به جنبه هایی از بیمار که با آن تشخیص خاص تناسب ندارد بی توجهی می کنیم و متعاقب آن به جنبه های جزئی که تشخیص اولیه را تایید می کند بیش از حد توجه می کنیم. دیگر آنکه تشخیص در حکم پیشگویی معطوف به مقصود عمل می کند. ممکن است با بیمار مثل یک بیمار ((مرزی)) یا ((هیستریک)) رفتار کنیم که همین سبب می شود نشانه این بیماری ها تشدید شود. در ضمن اعتبار پایین اختلال شخصیت بر اساس راهنمایی تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) را به خاطر داشته باشیم ( همین بیماران غالبا در روان درمانی طولانی مدت شرکت می کنند.)کدام درمانگری را می یابید که از این که می بیندتشخیص بر اساس (DSM-IV)  در همان جلسه اول چقدر ساده تر از مثلاً جلسه دهم است حیرت نکرده باشد,یعنی وقتی مطالب بیشتری درباره فرد دستگیرش می شود. آیا این علم غریبی نیست؟

در کار درمان باید بین کمی عینی بودن و خیلی عینی بودن تمایز ظریفی قائل شویم ;اگر تشخیص بر اساس DSMرا زیاد جدی بگیریم, اگر واقعا معتقد باشیم که میتوانیم سرشت انسان را حکاکی کنیم, خلاق و نامطمئن کار مخاطره آمیز درمان را با تهدید مواجه کرده ایم. به خاطر داشته باشید که درمانگرانی که سیستم های تشخیص قبلی را که اکنون مطرود است تدوین کرده اند درست به اندازه اعضای کنونی کمیته های تدوین کتاب راهنمایی توانا و مغرور بودند و به خود اعتماد داشتند. بدون شک زمانی فرا خواهد رسید که چارچوب کتاب راهنمای کنونی از نظر متخصصان روان مضحک خواهد نمود.

Bipolar,disorder

 

 

مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن کرج,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان,مرکز بستری بیماران اعصاب و روان,مرکز درمان بیماران اعصاب و روان,مرکز توانبخشی روانی مزمن,نگهداری بیماران اعصاب و روان,نگهداری بیماران اسکیزو فرن,توانبخشی روانی مزمن,درمان بیماران اعصاب وروان,بهترین متخصص اعصاب و روان تهران,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی,بیماران اعصاب وروان,مرکز نگهداری بیماران دوقطبی,دوقطبی,بستری بیماران روانی مزمن ,مرکز توانبخشی مهرآفرین,مرکز اعصاب و روان ,درمان بیماران اعصاب و روان ,بهترین درمان اسکیزوفرن ,مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران,بهترین درمان اسکیزوفرنی,مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,مرکز نگهداری بیماران روانی تهران,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران,لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران ,لیست مراکز نگهداری بیماران روانی,بهترین روانپزشک تهران ,روانپزشک خوب در تهران ,آسایشگاه بیماران روانی,بیماران روانی مزمن,توانبخشی,اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن,مرکزتوانبخشی, بیماران اعصاب وروان, مرکز نگهداری, اسکیزوفرن, بایپولار, دوقطبی, مهرآفرین, روانپزشک, بستری بیماران روانی مزمن, مرکز توانبخشی مهرآفرین, مرکز اعصاب و روان مهرآفرین,مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین , درمان بیماران اعصاب و روان,بهترین درمان اسکیزوفرن , بهترین متخصص درمان اسکیزوفرن , آدرس بهترین روانپزشک تهران,آدرس بهترین روانپزشک , بهترین متخصص در زمینه دوقطبی , بهترین روانپزشک در کرج, مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران , بهترین متخصص روانپزشکی , بهترین روانپزشکان و متخصصین اعصاب و روان تهران ,اسکیزوفرنیا چیست, بهترین درمان اسکیزوفرنی,اسکیزوفرنی قابل درمان است, بهترین متخصص اعصاب روان در کرج , بهترین راه درمان اسکیزوفرنی , درمان بیماران اعصاب و روان , مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,  تحت نظر سازمان بهزیستی , مراکز اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی,مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی اعتیاد,درمان اعتیاد به شیشه ,آخرین درمان اعتیاد به شیشه ,بهترین درمان اعتیاد به شیشه, شیشه , عوارض مصرف شیشه, بستری اعتیاد به شیشه , ترک شیشه,ترک اعتیاد به شیشه, مرکز نگهداری بیماران روانی تهران ,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران ,  لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران, لیست مراکز نگهداری بیماران روانی  , مراکز نگهداری از بیماران عصاب و روان, مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان, نگهداری بیماران روانی, ,Bipolar,disorder سوظن ,پارانوئید, اختلال شخصیت, افسردگی,درمان افسردگی ,مهرآفرین,بهترین روانپزشک تهران, بهترین روانپزشک کرج, روانپزشک,درمان قطعی اسکیزوفرنیدرمان بیماری اسکیزوفرنی,مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرنی,علت بیماری اسکیزوفرنی چیست,جدیدترین درمان اسکیزوفرنی,,درمان بیماری اسکیزوفرنی,,اسکیزوفرنی و ازدواج,,لیست مراکز نگهداری بیماران روانی, روانپزشکان, روانشناس,بهترین روانشناس,بهترین روانشناس تهران,بهترین روانشناس کرج,روانشناس معروف,شماره روانشناس, سایت نظام روانشناسی,شماره روانشناس,روانشناس بالینی,دکتر روانشناس خوب,سایت روانشناس,روانشناس آنلاین,روانشناسی خانواده,زوج درمانگر,روانشناسی شخصیت,تستها روانشناسی, ,Psychiatristبهترین درمان دوقطبی,آخرین درمان دوقطبی, درمان دوقطبی,بهترین درمان دوقطبی,مرکز نگهداری بیماران دوقطبی,ازدواج بیماران دوقطبی,دوقطبی,بایپولار,داروهای بیماران دوقطبی,علت اختلال دوقطبی,آیا دوقطبی ارثی است,اختلال دوقطبی درمان قطعی دارد, اختلال دوقطبی قابل درمان است,افسردگی,داروهای افسردگی,درمان افسردگی,درمان گیاهی اختلال دوقطبی,تست اختلال دوقطبی,اختلال دوقطبی و هوش,اختلال دوقطبی به انگلیسی,درمان اختلال دوقطبی با طب سنتی, دوقطبی ها,علت بیماری دوقطبی,جدیدترین درمان اختلال دوقطبی,جدیدترین درمان بیماری اختلال دوقطبی,دوقطبی ها, ,Bipolardisorder Bipolar,disorder