منوی اصلی

اختلال دوقطبی

کمبود ویتامین D ابتلا بە اسکیزوفرنی را دو برابر می کند.

مرکز بستری بیماران اسکیزوفرن

تحقیقات انجام شده در انستیتوی سلامت مغز استرالیا نشان می دهد کە در نوزادان تازه متولد شده با سطوح پایین ویتامین D، خطر ابتلا بە اسکیزوفرنی در سنین بالاتر افزایش می یابد.

تحقیقات انجام شده در انستیتوی سلامت مغز استرالیا نشان می دهد کە در نوزادان تازه متولد شده با سطوح پایین ویتامین D، خطر ابتلا بە اسکیزوفرنی در سنین بالاتر افزایش می یابد.

این گروه تحقیقاتی نمونه خون نوزادان تازه متولد شده را از نظر غلظت ویتامین D بررسی کردند. نتایج نشان داد کە در نوزادان با غلظت پایین ویتامین D، خطر ابتلا بە اسکیزوفرنی در بزرگسالی، دو برابر است.

ویتامین D یا ویتامین آفتاب در اثر تابش نور خورشید بر پوست تولید می گردد. نقش این ویتامین در سلامت و استحکام استخوان ها از مدت ها پیش شناخته شده است اما در تحقیق اخیر مشخص گردید کە ویتامین D در رشد، تکامل و سلامت مغز نیز نقش مهمی ایفا می کند.

کمبود ویتامین D در بسیاری از کشورها شایع است. در مطالعات پیشین مشخص شده بود کە اشخاص مبتلا بە اسکیزوفرنی اغلب در فصل زمستان متولد شده اند.

پروفسور John McGrath، سرپرست این تیم تحقیقاتی، معتقد است: افزایش سطح ویتامین D در زنان باردار و نوزادان تازه متولد شده، خطر ابتلا بە اسکیزوفرنی را در آینده کاهش می دهد.

متخصصان معتقدند همان طور کە بە زنان باردار پیشنهاد می گردد دریافت اسید فولیک را بە منظور کاهش خطر نقص لوله عصبی جنین افزایش دهند، افزایش دریافت ویتامین D نیز در این گروه باید مورد تاکید قرار گیرد.

اسکیزوفرنی یک از اختلالات روانی است کە اغلب در اشخاص جوان ملاحظه شده و با علایمی مانند هذیان و توهم همراه است.

 

مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن کرج

مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان

مرکز بستری بیماران اعصاب و روان

مرکز درمان بیماران اعصاب و روان

مرکز توانبخشی روانی مزمن

نگهداری بیماران اعصاب و روان

نگهداری بیماران اسکیزو فرن

توانبخشی روانی مزمن

درمان بیماران اعصاب وروان

 بهترین متخصص اعصاب و روان تهران

روانی مزمن

 مرکزتوانبخشی

 بیماران اعصاب وروان

 مرکز نگهداری بیماران دوقطبی

 دوقطبی

 بستری بیماران روانی مزمن

مرکز توانبخشی مهرآفرین

 مرکز اعصاب و روان

درمان بیماران اعصاب و روان

بهترین درمان اسکیزوفرن

مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران

بهترین درمان اسکیزوفرنی

مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان

مرکز نگهداری بیماران روانی تهران  

  مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران

  لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران 

لیست مراکز نگهداری بیماران روانی 

بهترین روانپزشک تهران

روانپزشک خوب در تهران

آسایشگاه بیماران روانی

بیماران روانی مزمن

توانبخشی, اعصاب وروان, بهترین متخصص اعصاب و روان ,روانی مزمن, مرکزتوانبخشی, بیماران اعصاب وروان, مرکز نگهداری, اسکیزوفرن, بایپولار, دوقطبی, مهرآفرین , روانپزشک, بستری بیماران روانی مزمن, مرکز توانبخشی مهرآفرین, مرکز اعصاب و روان مهرآفرین , مرکز بستر بیماران اعصاب و روان مهرآفرین , درمان بیماران اعصاب و روان , بهترین درمان اسکیزوفرن , بهترین متخصص درمان اسکیزوفرن , آدرس بهترین روانپزشک تهران , آدرس بهترین روانپزشک , بهترین متخصص در زمینه دوقطبی , بهترین روانپزشک در کرج, مطب متخصص اعصاب و روان خوب در تهران , بهترین متخصص روانپزشکی , بهترین روانپزشکان و متخصصین اعصاب و روان تهران , اسکیزوفرنیا چیست , بهترین درمان اسکیزوفرنی , اسکیزوفرنی قابل درمان است, بهترین متخصص اعصاب روان در کرج , بهترین راه درمان اسکیزوفرنی , درمان بیماران اعصاب و روان , مرکز بستری درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ,  تحت نظر سازمان بهزیستی , مراکز اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی  , مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تحت نظر سازمان بهزیستی اعتیاد ,درمان اعتیاد به شیشه , آخرین درمان اعتیاد به شیشه ,بهترین درمان اعتیاد به شیشه, شیشه , عوارض مصرف شیشه   بستری اعتیاد به شیشه , ترک شیشه,  ترک اعتیاد به شیشه  , مرکز نگهداری بیماران روانی تهران  ,  مرکز نگهداری بیماران اسکیزوفرن تهران ,  لیست مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان تهران  ,  لیست مراکز نگهداری بیماران روانی  , مراکز نگهداری از بیماران عصاب و روان,  مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان, نگهداری بیماران روانی, ,Bipolar disorder سوظن ,پارانوئید, اختلال شخصیت, افسردگی,درمان افسردگی ,   مهرآفرین ,   مهرآفرین ,   مهرآفرین ,   مهرآفرین ,   مهرآفرین ,   مهرآفرین ,   مهرآفرین ,   مهرآفرین      , بهترین روانپزشک تهران, بهترین روانپزشک کرج, روانپزشک, روانپزشکان