منوی اصلی

همکاران ما

میزان رضایت بیماران روانپزشکی از نقش رابطین درمان

مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان
مرکز بستری بیماران اعصاب و روان

یکی از رویکردهای ارائه خدمات سلامت روان در مراقبت های اولیه مدل مراقبت مشارکتی است که حاصل همکاری سیستم مراقبت های اولیه با یک تیم تخصصی سلامت روان است .

در مدل مراقبت مشارکتی، درمان شامل پیگیری بیماران، سازگار کردن بیمارانی که بهبود نمی یابند و مشاوره با متخصص در هنگام ضرورت است . وظیف رابطین درمان شامل ارزیابی کنترل بیمار بر بیماری، نظارت بر موفقیت برنامه درمان، نظارت بر بهبود وضعیت حمایت از تغییر رفتار، پیگیری منظم برای حفظ تغییر رفتار و هماهنگ کردن فرایند درمان است .

در ایران برای اولین بار این مدل در سال 1389 در تهران آغاز به کار کرد هر یک از واحدها به شناسایی و درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی در مراجعان پرداختند . ارائه خدمت در قالب ویزیت و پیگیری تلفنی است  .

ویزیت بیماران توسط پزشک و پیگیری تلفنی از جهت ارزیابی وضعیت بیمار، آگاه ساختن پزشک از موارد بدون بهبودی، ارزیابی مصرف داروها، یادآوری نوبت بهدی ویزیت بیمار توسط رابطین درمان انجام می شود .

در پژوهشی که از سال 1389تا 1391در منطقه 16 تهران بین 991 بیمار انجام شد که 832 مورد زن و 159مورد مرد بودند . که در این بین 3244مورد ویزیت و 6305مورد پیگیری تلفنی انجام شد که دلیل آن در 2758 مورد مراجع نکردن برای ویزیت، 42 مورد پیگیری مراجعه به روانپزشک و 252 مورد جهت متقاعد کردن بیمار برای مراجعه بود .

این طور میتوان نتیجه گیری کرد که دلیل بیشتر تماس های تلفنی پیگیری پیش از ویزیت بعدی( وضعیت بعبودی بیمار، ارزیابی مصرف دارو و عوارض احتمالی داروها و پاسخ بیمار به درمان) و مراجعه نکردن برای ویزیت بود این 2 مورد پیگیری از وظایفی است که برای رابطین درمان تعریف میشود که اجرای صحیح و به موقع آن میتواند در ادامه روند بهبودی و درمان بیماران موثر واقع گردد  

نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که بیمارانی که توسط رابطین درمان تماس تلفنی داشتند احتمال تداوم بهبود بیشتر از سایر بیماران بود . هم چنین نتایج نشان دهنده این موضوع بود که 94%بیماران از نقش رابطین درمان در پیگیری تلفنی از وضعیت خود رضایت کامل را داشتند .

پس می توان اینطور نتیجه گیری کرد که رابطین درمان می توانند پذیرش و رضلیت بیماران از فرایند درمان را افزایش دهند و نقش موثری در بهبود و ادامه فرایند درمان بیماران داشته باشند .

تاثیر روان درمانی گروهی بر عملکرد فیزیکی بیماران مبتلا به افسردگی در بیماران بستری در بخش اعصاب و روان

مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان
مرکز بستری بیماران اعصاب و روان

افسردگی از جمله اختلالاتی است که به نحو چشمگیری باعت اختلال در عملکرد فیزیکی و جسمی، افزایش ابتلا به بیماری های مختلف و یا افزایش مرگ و میر شده است .

با صنعتی شدن جامعه و پیشرفت های دیگر بشری میزان اختلالات روانی از جمله اختلالات خلقی و روان پریشی رو به افزایش می باشد  . این اختلالات نه تنها سبب مختل شدن قابل ملاحظه کارکردهای بیمار و برهم ریختگی در احساس، افکار و رفتار بیماری می شود بلکه ضربه سنگینی بر پیکر اجتماع وارد می کند و لذا نیاز به شناخت بیشتری دارد .

استفاده از روان درمانی گروهی به عنوان یک روش درمانی جهت کاهش افسردگی و بهبود افزایش عملکرد فیزیکی و جسمی و کاهش درد جسمی بیماران افسرده بسیار موثر بوده و جهت درمان روان درمانی گروهی باید فرایند گروهی سازمان یافته و برنامه ریزی شده و دارای هدف مشخص باشد .

تخمین زده می شود میزان افسردگی در جهان 340میلیون نفر و در ایران تا سال 1384 4میلیون نفر بوده است . در این بیماران تدابیر حمایتی و آموزشی همراه با گروه درمانی موثر می باشد ولی استفاده از روان درمانی فردی و گروهی، خانواده درمانی، مشاوره حمایتی و آموزشی همراه با دارو درمانی موثر می باشد .

روان درمانی گروهی نوعی درمان برای اختلالات خلقی به خصوص افسردگی است که درمان از طریق بحث گروهی صورت گرفته و جهت درمان باید فرایند گروه سازمان یافته و برنامه ریزی شده و دارای هدف و چارچوب مشخص باشد .

پس از انجام پژوهش روی 65 مورد بیمار افسرده نتایج به این صورت حاصل گردید که روان درمانی گروهی به عنوان یکی از روش های درمانی موثر می تواند در بهبود علایم افسردگی و در نهایت بهبود عملکرد فیزیکی و کاهش درد جسمی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی به کار گرفته شود .

مرکز بستری درمان توانبخشی و نگهداری بیماران اعصاب و روان مهرآفرین

نرخ شیوء اسکیزوفرنی چیست؟

مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان
اختلال اسکیزوفرنی

تحقیقات نشان داده است که اسکیزوفرنی در مردان و زنان تقریباً یکسان است اما ممکن است در مردان زودتر بروز کند. نرخ آماری آن در سراسر جهان مشابه است. افرادی که مبتلا به اسکیزوفرنی هستند به احتمال زیاد زودتر از بقیه می میرند ، بخشی از آن به دلیل بیماری های همزمان ، مانند بیماری های قلبی و دیابت است.

علائم اسکیزوفرنی چیست؟

هنگامی که این بیماری فعال است ، بیمار قادر به تشخیص تجربیات واقعی و غیرواقعی نیست. مانند هر بیماری ، شدت ، مدت و فراوانی علائم می تواند متفاوت باشد. اما در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی ، شیوع علائم شدید روانی اغلب در طول زندگی بیمار کاهش می یابد. عدم مصرف داروهای مطابق تجویز ، استفاده از الکل یا داروهای غیرمجاز و شرایط استرس زا باعث افزایش علائم می شود. علائم در چند دسته قرار می گیرند:

علائم روانی مثبت اسکیزوفرنی چیست؟

 توهم مانند صدای شنوایی ، هذیان پارانوئید و ادراک ، باورها و رفتارهای اغراق آمیز یا تحریف شده.

علائم منفی اسکیزوفرنی چیست؟

از دست دادن یا کاهش توانایی شروع برنامه ها ، صحبت کردن ، ابراز احساسات یا یافتن لذت.

علائم بی نظمی اسکیزوفرنی چیست؟

تفکر و گفتار اشتباه و بی نظم ، مشکل در تفکر منطقی و گاهی رفتار عجیب و غریب یا حرکات غیر طبیعی.

اختلالات شناخت اسکیزوفرنی چیست؟

 مشکلات در توجه ، تمرکز ، حافظه و کاهش عملکرد آموزشی.

رده سنی اسکیزوفرنی چیست؟

این علائم معمولاً در اوایل بزرگسالی ظاهر می شود. مردان اغلب در اواخر نوجوانی یا اوایل دهه 20 این علائم را تجربه می کنند و زنان اغلب در 20 و اوایل 30 سالگی علائم خود را نشان می دهند. علائم ظریف تر ممکن است زودتر وجود داشته باشد ، از جمله روابط آشفته ، عملکرد ضعیف در مدرسه و کاهش انگیزه.

با این وجود ، قبل از تشخیص بیماری ، روانپزشک باید یک معاینه کامل پزشکی را انجام دهد تا سوء مصرف مواد یا سایر بیماری های عصبی یا پزشکی که علائم آن مشابه اسکیزوفرنی است را تشخیص دهد.

عوامل خطر اسکیزوفرنی چیست؟

محققان معتقدند که تعدادی از عوامل ژنتیکی و محیطی در ایجاد آن نقش دارند و عوامل استرس زا در زندگی ممکن است در شروع و دوره این اختلال نقش داشته باشند. از آنجا که عوامل مختلفی ممکن است نقش داشته باشند ، دانشمندان هنوز نمی توانند درباره علت دقیق آن نظری بدهند. از آنجا که اصطلاح اسکیزوفرنی چندین اختلال مختلف را در بر می گیرد ، تنوع در علت آن بین موارد گوناگون چیز عجیبی نیست.

اسکیزوفرنی

بهترین برنامه برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی چیست؟

درمان می تواند به بسیاری از افراد مبتلا به اسکیزوفرنی کمک کند تا زندگی بسیار مثمر ثمر و مفیدتری داشته باشند. مانند سایر بیماری های مزمن ، برخی از بیماران بسیار خوب عمل می کنند در حالی که برخی دیگر به حمایت و کمک نیاز دارند.

پس از کنترل علائم بیماری اسکیزوفرنی ، انواع مختلفی از درمان همچنان می تواند به این افراد در مدیریت بیماری و بهبود زندگی آنها کمک کند. درمان و پشتیبانی می تواند به افراد در یادگیری مهارت های اجتماعی ، کنار آمدن با استرس ، شناسایی علائم هشدار دهنده اولیه عود و طولانی شدن دوره بهبودی کمک کند. از آنجا که اسکیزوفرنی به طور معمول در اوایل بزرگسالی ظهور می کند ، افراد دارای این اختلال غالباً از توانبخشی برای توسعه مهارت های مدیریت زندگی ، آموزش کامل حرفه ای و حفظ شغل استفاده می کنند. به عنوان مثال ،

برنامه هایی برای اشتغال و خودکفایی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی ترتیب داده شده است. این برنامه ها افرادی با مشکلات روانی شدید را برای مشاغل رقابتی در جامعه آماده می کند.

نقش خانواده ها در درمان اسکیزوفرنی چیست؟

برای بسیاری از افرادی که با اسکیزوفرنی زندگی می کنند ، حمایت از سلامتی و رفاه آنها بسیار مهم است و این مهم است که خانواده ها مطلع و آگاه باشند.

اثر خوش بینی در درمان اسکیزوفرنی چیست؟

خوش بینی مهم است و بیماران ، اعضای خانواده و متخصصان بهداشت روان باید توجه داشته باشند که بسیاری از بیماران دوره مساعدی از بیماری دارند ، که اغلب با چالش ها قابل حل است و بیماران دارای نقاط قوت شخصی زیادی هستند که قابل تشخیص و پشتیبانی هستند.

.

مرکز بستری درمان توانبخشی و نگهداری بیماران اعصاب و روان مهرآفرین